Urejanje delovnih razmerij v praksi 2017


26. september 2017


Radisson Blu Plaza Hotel

Bratislavska cesta 8, Ljubljana

Iz teorije v prakso ...
v enem dnevu do vseh odgovorov

Ne iščite v knjigah, prisluhnite primerom iz prakse!Že 11. strokovni posvet
Urejanje delovnih razmerij v praksi 2017 -
za lažje in bolj učinkovito urejanje delovnih razmerij!


Osnovno poslanstvo posveta je z vsako leto aktualnimi temami delodajalcem zasebnega in javnega sektorja na praktičen in vključujoč način predstaviti rešitve na najbolj pereča vprašanja, s katerimi se ti srečujejo pri reševanju vsakodnevnih izzivov na področju urejanja delovnih razmerij.

Posvet je tudi priložnost za soustvarjanje podlage za lažje in bolj učinkovito urejanje delovnih razmerij.


Veselimo se srečanja z vami!


Posvet prinaša praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanj!

Posvet prinaša praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanj!

Program

8.00 - 9.00

Registracija in sprejem udeležencev

9.00 - 9.15

Otvoritev posveta

9.15 - 9.45

Kako se pripraviti na inšpekcijski pregled s področja delovnega prava

Mirela Štunf, Inšpektorat RS za delo, Območna enota Murska Sobota – Maribor

9.45 - 10.15

Razmejitev obveznosti med agencijo in uporabnikom agencijskega dela - s primeri iz praks

Tilen Prah, Kariera

10.15 - 10.45

Aktualna problematika študentskega dela

Predavatelj bo najavljen kasneje.

10.45 - 11.00

Vprašajte strokovnjake

Odgovori na vaša vprašanja

11.00 - 11.30

Odmor za kavo in druženje

11.30 - 12.00

Nove, različne oblike dela in pravna ureditev v praksi

Mag. Urška Gliha, odvetnica

12.00 - 12.30

Fleksibilizacija delovnega časa - s primeri iz prakse

Špica International d.o.o. (predavatelj bo najavljen kasneje)

12.30 - 13.00

Primer iz prakse

Predavatelj bo najavljen kasneje.

13.00 - 13.15

Vprašajte strokovnjake

Odgovori na vaša vprašanja

13.15 - 14.30

Skupno kosilo

14.30 - 15.00

Praktični primeri dodatnega pokojninskega zavarovanja: najpogostejše izbire in največje napake

Miroslav Ekart, strokovnjak za dodatno pokojninsko zavarovanje

15.00 - 15.30

Na kaj moramo biti pozorni pri povračilih stroškov kot neobdavčenem dohodku?

Mag. Melita Kolbezen, Advico d.o.o.

15.30 - 16.00

Odmor za kavo in druženje

16.00 - 16.30

Vloga detektiva v delovno pravnih postopkih – izkušnje iz prakse

Benjamin Gašparič, detektiv, GDES d.o.o.

16.30 - 17.00

Sodna razveza pogodbe o zaposlitvi – s primeri iz prakse

Nina Globočnik, Advokatura

17.00 - 17.15

Vprašajte strokovnjake

Odgovori na vaša vprašanja

17.15

Sklepi posveta

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.Rešujemo vaše zadrege v praksi!


Rešujemo vaše zadrege v praksi!


Povezujemo znanje in praktične izkušnje ter rešujemo vaše zadrege!

Edinstven posvet za prakso vam prinaša:

  • zanimive in aktualne vsebine s področja delovnih razmerij
  • praktične pristope k reševanju aktualnih delovnopravnih vprašanj
  • rešitve sodne prakse
  • takojšnje odgovore za vašo prakso
  • posvetovanje v vrhunskimi strokovnjaki s področja delovnih razmerij
  • druženje s kolegi.

Predavatelji

 
Mirela Štunf

Inšpektorat RS za delo, Območna enota Murska Sobota - Maribor

Je univ. dipl. prav., Inšpektorica I na Inšpektoratu RS za delo, Območna enota Murska Sobota – Maribor.

Po pridobitvi diplome na Pravnifakulteti v Mariboru se je zaposlila v pravni službi na Elektro Maribor d.d.,kjer se je srečevala tudi z delovnim pravom, med drugim je vodila tudidisciplinske postopke. Kasneje je v pravni službi Zavoda RS za zaposlovanje meddrugim vodila tudi težje primeredodeljevanja nadomestil, pripravila tudi akt o Varstvu osebnih podatkov. Odleta 2001 pa zaposlena na Inšpektoratu RS za delo.

 
Tilen Prah

Izvršni direktor podjetja Kariera d.o.o.

Kariera je eno največjih podjetij v kadrovski dejavnosti v Sloveniji in regiji. Letno izvedejo več kot 10.000 selekcijskih postopkov ter več kot 1000 zaposlitev.

 
Mag. Urška Gliha

Odvetnica

Je odvetnica, ki jo poleg drznosti, strokovnosti in angažiranosti odlikuje tudi pozitivnost v slogu: “Zmoremo!” ter oseben pristop do strank. Področja dela: delovno pravo, športno pravo, gospodarsko pravo.

 
Miroslav Ekart

Strokovnjak za dodatno pokojninsko zavarovanje

Več kot 15 let se je poklicno ukvarjal z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Vodil je pokojninske družbe/zavarovalnice v večih državah. Po izobrazbi je univ. dipl.pravnik. Je avtor nove knjige Novi veliki komentar dodatnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-2.

Sodeloval je pri praktičnem uvajanju dodatnega pokojninskega zavarovanja pri pokojninski reformi leta 2000 in pri zadnji reformi v letu 2013. Pripravil je vzorce dokumentov in pogojev, ki so še danes v uporabi. Sodeloval je pri nastajanju oz. je avtor več kot 30 prispevkov na temo pokojninskega zavarovanja.

 
Mag. Melita Kolbezen

Direktorica podjetja Advico d.o.o.

Je magistra ekonomije z 20 letnimi izkušnjami s področja računovodstva in kontrolinga. Vrsto let je delovala v skupini povezanih podjetij na različnih trgih, leta 2012 pa je ustanovila lastno podjetje za poslovno svetovanje Advico d.o.o.

Je predavateljica na Slovenskem inštitutu za revizijo za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor in članica usmerjevalnega odbora za podiplomski študij s področja financ in bančništva na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

 
Nina Globočnik

Odvetnica, Advokatura

V pretežni meri se ukvarja z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več let pridobivala neposredne izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije.

Je tudi avtorica številnih strokovnih člankov. Ker znanja nikoli ni držala zase, redno predava na različnih seminarjih in konferencah, tako v Sloveniji kot v tujini. Njena predavanja so vedno obarvana s primeri iz prakse, kar jim daje posebno vrednost.


 
Mateja Geržina

Direktorica za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja v družbi Triglav Int, d.d., moderatorka posveta

Zadolžena je za prenos znanja in izkušenj v druge odvisne družbe zavarovalnice Triglav, ki so izven meja R Slovenije. Že več kot 10 let se ukvarja s področjem delovnega prava in kadrovskih zadev. Izvajala je postopke zoper delavce ter zastopala delodajalca tudi v sporih pred sodišči. Sodeluje tudi pri pripravi različnih sistemov razvoja in motivacije kadrov ter nagrajevanja.

Kotizacija in prijava

Zgodnja prijava do 31.8.2017
269 €

Vključuje revijo HR&M, e-delovno gradivo, kosilo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi.
Cena ne vključuje DDV.

Za naročnike revije HR&M
279 €

Vključuje revijo HR&M, e-delovno gradivo, kosilo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi.

Cena ne vključuje DDV.

Redna kotizacija
299 €

Vključuje revijo HR&M, e-delovno gradivo, kosilo, okrepčilo med odmori in potrdilo o udeležbi.

Cena ne vključuje DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4128 matična št. plačnika.


Lokacija

Radisson Blu Plaza Hotel

Bratislavska cesta 8
Ljubljana, Slovenija