Reševanje konfliktov


13. november 2017

od 9.00 do 16.00 ure


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Rešite konflikte med sodelavci konstruktivno!


Ljudje smo si različni. Imamo različna mnenja, stališča, želje in interese. V situacijah, ko delamo skupaj, prihaja do nasprotujočih si mnenj in ciljev, tako so konflikti, nesoglasja in pogosto tudi spori neizogiben del našega poslovnega in privatnega vsakdana. V konfliktnih situacijah se počutimo neprijetno, radi se jim izognemo, jih zanikamo ali pa reagiramo burno. V praksi se velikokrat izkaže, da je v ozadju mobinga nerazrešen odkrit ali prikrit konflikt.

Kako konflikte prepoznati, ohraniti mirno kri, postaviti mejo in hkrati upoštevati še drugo plat, so vprašanja na katera bomo s praktičnimi primeri odgovorili na delavnici!


Kako prepoznati konflikte, ohraniti mirno kri, postaviti mejo in hkrati upoštevati še drugo plat


Kako prepoznati konflikte, ohraniti mirno kri, postaviti mejo in hkrati upoštevati še drugo plat


Program

 • Zakaj se bojimo konfliktov, problemov pa ne?
 • Kaj je konflikt in kaj največkrat mislimo, da je?
 • Kako prepoznati prve znake konflikta v timu?
 • Kaj naj vodja stori, ko opazi, da sta dva sodelavca v konfliktu?
 • Kdo so konfliktne osebe in kako z njimi?
 • Ločevanje osebe od problema – umetnost sodelovalnega pristopa k iskanju rešitve
 • Komunikacijske veščine, ki jih potrebujemo za konstruktivno reševanje konfliktov
 • Načela in smernice za konstruktivno reševanje konfliktov
 • Pomen pogajanj pri reševanju nasprotij - med popuščanjem in vztrajanjem…
 • Kako argumentirati, poslušati in se odzivati na kontraargumente
 • 5 korakov sodelovalnega reševanja konfliktov
 • Obvladovanje jeze ali kako ohraniti mirno kri
 • Kaj je čustveno izsiljevanje in manipuliranje in kako se mu ubraniti
 • Princ, princesa in zmaj – vloge, ki jih igramo
 • Vpliv konfliktov na medosebne odnose, doživljanje stresa in pojav mobinga
 • Kako lahko pooblaščenec pripomore k razreševanju konfliktov v organizaciji
 • Razvojna plat konfliktov – kaj dobimo in česa se naučimo s konstruktivnim reševanjem konfliktnih situacij
 • Metode dela na delavnici

  Interaktivna delavnica * praktične vaje * primeri dobre prakse * delo na praktičnih primerih udeležencev * igre vlog * ogled izobraževanega filma.

  Za pooblaščence za preprečevanje mobinga in vse, ki želite konstruktivno rešiti konflikte v delovnem okolju!

  Za pooblaščence za preprečevanje mobinga in vse, ki želite konstruktivno rešiti konflikte v delovnem okolju!

  Predavateljica

   
  mag. Franka Bertoncelj

  Magistrica psiholoških znanosti

  Ima večletne izkušnje na področju organizacijske psihologije in je samostojna svetovalka za izbiro, razvoj ter izobraževanje zaposlenih. Vodi delavnice, treninge in coaching za vodje ter zaposlene, sodeluje z organizacijami pri izvedbi organizacijskih ter tržnih raziskav, ukvarja pa se tudi z individualnim psihološkim svetovanjem.

  Uporablja pretežno metode transakcijske analize, vedenjsko-kognitivni pristop in nove principe pozitivne psihologije.

  Delavnica je namenjena

 • Vodjem
 • Pooblaščencem za preprečevanje mobinga in vsi, ki ste v organizacijah odgovori za preprečevanje mobing v organizacijah
 • Vsem, ki želite uspešno rešiti konfliktne situacije v vašem delovnem okolju, tudi ko v ozadju konfliktov ne gre za mobing
 • Vsem, ki vas tematika zanima v praksi
 • Pooblaščenci za preprečevanje mobinga – nadgradite svoje znanje!

  Udeležba na delavnici vam prinaša 8 točk po sistemu stalnega strokovnega usposabljanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga!


  Število udeležencev na delavnici

  Zaradi interaktivnega dela na delavnici je število udeležencev omejeno. Prednost bodo imeli tisti, ki se bodo prijavili prej. Zato se čim prej prijavite in si zagotovite mesto na delavnici!

  Kotizacija in prijava

  Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4182 matična št. plačnika.

  Lokacija

  Planet GV

  Likozarjeva 3
  1000 Ljubljana


  T: 080 33 44
  E: izobrazevanje@planetgv.si