EDUTAINMENT 2018

Konferenca, kjer ustvarjamo najboljše ideje za prenos znanja in dobrih praks!
01. in 02. oktober 2018


DNIURMINUTSEKUND
Hotel Slovenija, Portorož

KOTIZACIJE

ZGODNJA NAROČNIŠKA
330 €

Zgodnja prijava do 31. avgusta.

Vključuje delovno e-gradivo, skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.


Velja samo za naročnike revije HR&M.

V ceno ni vključen DDV.

ZGODNJA PRIJAVA
370 €

Zgodnja prijava do 31. avgusta

Vključuje brezplačno enoletno naročnino revije HR&M, delovno e-gradivo,skupno kosilo prvi dan konference, okrepčila med odmori in potrdilo o udeležbi.


V ceno ni vključen DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 4263-matična št. plačnika.


ZA VAS PRIPRAVLJAMO TUDI

Kadrovski selekcijski intervju

Vodenje pogovora o delovni uspešnosti

HR&M konferenca 2018