Jesenski posvet v zdravstvu

Odgovornost v zdravstvu


5. - 6. oktober 2017


Rimske terme

Zaključki Jesenski posvet v zdravstvu 2016

Preberite si zaključke posveta 2016. Letošnje leto bomo analizirali napredek.

ZAKLJUČKI POSVETA 2016


Standardna izjava vsake zdravstvene ustanove v primeru, ko pride do neljubega dogodka oziroma incidenta.
Po mnenju dr. Alojza Ihana, ki je izjavo tudi pripravil, je taka izjava nujna za vsako zdravstveno ustanovo.

IZJAVA DIREKTORJA ZDRAVSTVENE USTANOVE


Na voljo so vam prezentcije (pdf) sodelujočih predavateljev na posvetu 2016.
Do gradiv dostopate z geslom JPZ2016.

PREZENTACIJE SODELUJOČIH

Foto utrinki s posveta 2016

Celotna fotogalerija je na voljo na naši Facebook strani oziroma tukaj.

Program

podroben program bo objavljen naknadno

Predavatelji

Z nami na posvetu bodo:

 • prof. dr. Anton Jamnik, škof v Ljubljani, član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Slazburgu,
 • prof. Igor Gregorič, dr. med., University of Texas Health Science Center, Houston, Texas, ZDA,
 • dr. Aleksandar Džakula, Medicinska fakulteta, Univerza v Zagrebu,
 • prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med., Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
 • prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., mednarodni svetovalec,
 • prim. asist. Daniel Grabar, dr. med., strokovni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota,
 • izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med., FACC,
 • asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med., predstojnik Kardiologije Splošne bolnišnice Celje,
 • Mircha Poldrugovac, dr. med., Nacionalni inštitut za javno zdravje,
 • asist. mag. Marko Bitenc, dr. med., direktor Kirurgije Bitenc,
 • dr. Božidar Voljč, dr. med.,
 • mag. Marjeta Kuhar.
 
Biserka Simčič

programski vodja posveta

Biserka Simčič je po poklicu specialistka poslovne ekonomije. V zadnjih dvajsetih letih se vseskozi izobražuje s področja kakovosti in varnosti na področju zdravstva.

Več.

Biserka Simčič je po poklicu specialistka poslovne ekonomije. V zadnjih dvajsetih letih se vseskozi izobražuje s področja kakovosti in varnosti na področju zdravstva. Je soavtorica Strategije za kakovost in varnost v Sloveniji in posledično vodja projekta Modela vzpostavitve sistema akreditacij v Sloveniji, kjer so bile njene naloge prednostno usmerjene predvsem v uvajanje sistemov kakovosti in ustvarjanje pogojev za akreditacijo bolnišnic ter sistemsko implementacijo kakovostne in varne zdravstvene oskrbe.

Bila je vodilna ocenjevalka na področju poslovne odličnosti in razsodnica v postopku PRSPO, je vodilna ocenjevalka standardov ISO 9001:2000 ter vodilna presojevalka standardov NIAHO in AACI.

Sodeluje v mednarodnih projektih kot strokovnjak na področju ocenjevanja akreditacijskih programov in vpeljevanja sistemov kakovosti in varnosti v zdravstvu. Je članica skupine strokovnjakov TAIEX. Uspešno je zaključila izobraževanje za evropskega managerja kakovosti z mednarodnim certifikatom. Je habilitirana predavateljica za področje kakovosti v zdravstvu, generalna sekretarka Slovenskega združenja za kakovost in varnost v zdravstvu ter članica različnih združenj društev. Prepoznana je kot avtorica in soavtorica publikacij s področja kakovosti in varnosti, avtorica znanstvenih in strokovnih člankov ter predavateljica na številnih strokovnih srečanjih ter konferencah doma in v tujini.


 
Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Prim. asist. Daniel Grabar, dr. med. je strokovni direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Primarij asistent Daniel Grabar, dr.med., specialist anesteziologije in reanimatologije, strokovni direktor, transplantacijski koordinator Splošne bolnišnice Murska Sobota in vodja Urgentnega centra. Kot Predstavnik vodstva za kakovost na več načinov tvorno udejanja zahteve vodenja kakovosti in varnosti pacientov, veliko prizadevanj pa vlaga v razvijanje donorskega programa. Dvajsetletno pedagoško delo z zdravstvenimi tehniki kot predavatelj nadaljuje na programu visokošolskega izobraževanja zdravstvene nege in je asistent na Medicinski fakulteti. Je podpredsednik Strokovnega sveta za anesteziologijo in intenzivno medicino, član Akreditacijskega sveta na Ministrstvu za zdravje ter presojevalec ISO standarda in akreditacijskih ustanov. Je član več projektnih skupin na Ministrstvu za zdravje predvsem na področju vodenja kakovosti in varnosti v zdravstvu in na področju Urgentne medicine. Na strokovnih srečanjih se pogosto pojavlja kot predavatelj na teme o kakovosti in varnosti v zdravstvu.

 
Prof. dr. Igor Gregorič, dr. med.

Univerzitetna klinika Memorial Hermann Hospital, ZDA

Prof. dr. Igor Gregorič, dr. med. je ustanovitelj in predsednik Medicinskega centra Medartis. Je kardiovaskularni in torakalni kirurg, ki že več kot 25 let svojo profesionalno kariero gradi v Texas Medical Centru, ZDA, največjem medicinskem konglomeratu na svetu z več kot 150.000 zaposlenimi.

Več.

Prof. dr. Igor Gregorič, dr. med. je ustanovitelj in predsednik Medicinskega centra Medartis. Je kardiovaskularni in torakalni kirurg, ki že več kot 25 let svojo profesionalno kariero gradi v Texas Medical Centru, ZDA, največjem medicinskem konglomeratu na svetu z več kot 150.000 zaposlenimi.

Prof. dr. Gregorič je bil zaposlen v Texas Heart Inštitutu kot kardiovaskularni in torakalni kirurg od svojega prihoda v Houston leta 1984 do marca letos. Texas Heart Inštitut je ena petih vodilnih klinik za srčna in žilna obolenja v ZDA.

Po končani specializaciji iz kardiovaskularne in torakalne kirurgije na Teksaški univerzi v Houstonu, je bil povabljen, da se zaposli kot enakovredni član v ekipi enega največjih kardiovaskularnih kirurgov vseh časov prof. dr. Dentona Cooleya, kar je z veseljem sprejel.

Dr. Denton Cooley je pionir srčne kirurgije, saj je v 50-ih in 60-ih letih prejšnjega stoletja opravil prvo uspešno transplantacijo srca v ZDA, vstavil prvo umetno srce v človeka na svetu, opravil prvo operacijo anevrizme aorte na svetu, opravil prvo uspešno operacijo VSD in korekcijo anevrizme levega prekata….in še mnoge pionirske operativne posege pri korekcijah otroških srčnih anomalij na svetu. V ekipi dr. Cooleyja sodelujeta še prof. dr. O. H. Frazier, eno največjih svetovnih imen za mehansko srčno podporo, in prof. dr. G. J. Reul, eden največjih svetovnih strokovnjakov na področju kirurgije koronarnih arterij.

Kljub možnosti nadaljevanja bogate kariere v Texas Heart Inštitutu, pa je prof. dr. Gregorič pred kratkim sprejel nov izziv. Zaradi svojega znanja in dolgoletnih izkušenj je bil spomladi 2012 povabljen, da na Medicinski Fakulteti pri Teksaški univerzi v Houstonu, ki je tudi ena od desetih največjih univerz in medicinskih fakultet v ZDA, ter v bolnišnici Memorial Hermann, ki deluje v sklopu medicinske fakultete in pokriva 35% vseh pacientov s kardiovaskularnimi obolenji v Houstonu, ustanovi nov oddelek oz. center za zdravljenje pacientov s srčnim popuščanjem. To mu je uspelo v izredno kratkem času in od sredine marca 2012 je direktor celotnega programa novega Centra za srčno popuščanje, vodi pa tudi kirurški del novoustanovljenega oddelka za visokorizično kirurgijo srca, napredno srčno popuščanje, kardiopulmonarno podporo, transplantacije srca in v kratkem tudi transplantacijo pljuč.

Veliko svojega časa namenja tudi raziskovalnemu delu na Centru za raziskave srčnih in žilnih obolenj na Medicinski fakulteti in Texas Heart Inštitutu, ki oba delujeta v sklopu Teksaške univerze, pisanju strokovnih člankov in knjig ter poučevanju na M.D. Anderson Cancer Centre, ki je vodilna institucija za preprečevanje in zdravljenje rakavih obolenj v svetu.

Nenazadnje je dr. Gregorič tesno povezan s slovenskim zdravstvom sektorjem v Ljubljani, saj se pri njem v Houstonu stalno izobražuje veliko število študentov obeh slovenskih medicinskih fakultet. Do sedaj je opravljalo vaje iz kirurgije v Houstonu skoraj 1000 študentov. Poleg tega pa je v zadnjih 20 letih s pomočjo dr. Gregoriča obiskalo Texas Medical Center nešteto specializantov in specialistov iz Slovenije in drugih držav Evrope, Afrike, Južne Amerike in Azije.

Dr. Gregorič je tudi organizator ali soorganizator velikih strokovnih srečanj iz področja žilne in srčne kirurgije v Sloveniji in drugod po svetu, posebej iz področja srčnega popuščaja, kjer z dr. Vrtovcem iz Centra za srčno popuščanje v Kliničnem centru v Ljubljani vsako leto na kongres v Slovenijo privabita samo svetovno elito s tega področja.

 
prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med.

mednarodni svetovalec

Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., je specialist interne medicine z bogatimi izkušnjami in znanji na področju upravljanja zdravstva.

Več.

Prim. mag. Dorjan Marušič, dr. med., dipl. ing. mat., je specialist interne medicine z bogatimi izkušnjami in znanji na področju upravljanja zdravstva. Izkušnje je pridobil kot strokovni direktor splošne bolnišnice, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje, svetovalec generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter kardiolog v ambulantni dejavnosti. Bil je predsednik projekta upravljanja sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji od leta 2001 do 2004. Od leta 2010 do februar 2012 je bil minister za zdravje v Sloveniji. Od leta 2013 dalje je član odbora strokovnjakov o učinkovitih načinih Vlaganje v zdravje pri GD SANCO (Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health at DG SANCO).

Sodeloval je na številnih nacionalnih in mednarodnih projektov glede sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, plačilnih metod, izboljšanja kakovosti, nacionalne standardizacije podatkov in zdravstvene informatike.

 
Asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med.

predstojnik Kardiologije Splošne bolnišnice Celje

Asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med. se je rodil 11.1.1973 v Celju, kjer je končal osnovno šolo in Naravoslovno matematično gimnazijo v sklopu Srednje tehniške šole Celje. Leta 1991 je po opravljenem sprejemnem izpitu pričel s študijem medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani...

Več.

Asist. dr. Dragan Kovačić, dr. med. se je rodil 11.1.1973 v Celju, kjer je končal osnovno šolo in Naravoslovno matematično gimnazijo v sklopu Srednje tehniške šole Celje. Leta 1991 je po opravljenem sprejemnem izpitu pričel s študijem medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je zaključil kot prejemnik Oražnove nagrade za najboljšega študenta letnika 10.6.1998. Od 1.8.1998 je zaposlen v Splošni bolnišnici Celje. 28.2.2003 je z opravljenim specialističnim izpitom zaključil specializacijo iz interne medicine in nadaljeval svoje delo kot specialist na Oddelku za bolezni srca, pljuč in ožilja Splošne bolnišnice Celje. Leta 2008 je dosegel naziv doktorja znanosti z doktorsko disertacijo na področju srčnega popuščanja. Od leta 2006 dela kot interventni kardiolog, leta 2010 je postal vodja Laboratorija za invazivno srčno diagnostko, od leta 2011 pa opravlja delo predstojnika Kardiologije Splošne bolnišnice Celje. V sodelovanju z Oddelkom za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje od leta 2011 sodeluje tudi kot operater v programu implantacij stalnih srčnih vzpodbujevalcev. Leta 2012 je za 12 mesecev opravljal funkcijo vršilca dolžnosti strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje, od leta 2013 pa opravlja funkcijo namestnika strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Celje. Leta 2013 je pridobil tudi naziv specialist kardiologije in vaskularne medicine. V letu 2016 je pričel opravljati funkcijo koordinatorja neoperativnih strok Splošne bolnišnice Celje.

Ob rednem delu sodeluje tudi v aktivnem izobraževanju kolegov v lastni ustanovi ter na domačih in tujih izobraževalnih srečanjih. Skupaj s kolegi redno objavlja prispevke v domači in tuji literature, njihov oddelek je aktivno vključen v več mednarodnih kliničnih raziskav, v mednarodni multicentrični raziskavi ReDual PCI opravlja funkcijo nacionalnega koordinatorja za Slovenijo. Je aktiven član Upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, trenutno tudi podpredsednik Združenja kardiologov Slovenije. Aktivno obvlada slovenski, angleški, nemški, hrvaški, srbski in makedonski jezik.

Kaj se lahko naučimo doma in kako lahko to znanje uporabimo/delimo v obstoječem sistemu?
Doma se lahko naučimo kakovostne medicine vzporedno z ljubeznijo do soljudi s katerimi živimo življenje in jim skušamo s čim večjo strokovnostjo le-tega narediti čim daljšega in kakovostnejšega. V tujini lahko spoznamo drugačne načine in modele zagotavljanja zgoraj navedenih ciljev z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi le-teh, vendar v tujini spoznamo tudi to, da je na zemeljski krogli le en košček zemlje, kjer so te ljudje veseli in ji lahko rečeš dom. Prenos nekaterih praks iz različnih okolij bi lahko hitro in brez dodatnih stroškov izboljšal kakovost in storilnost sistema, enako velja za ukinitev določenih praks, ki so trenutno v veljavi.

 
Asist. Mag. Marko Bitenc, dr. med.

Direktor Kirurgije Bitenc / torakalni kirurg

Asist. Mag. mark Bitenc, dr. med. je na Medicinski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1985, leta 1987 je opravil pripravništvo. Bil je ali je še član naslednjih združenj: Evropsko združenje torakalnih kirurgov, Združenje torakalnih kirurgov Slovenije...

Več.

Asist. Mag. mark Bitenc, dr. med. je na Medicinski fakulteti v Ljubljani diplomiral leta 1985, leta 1987 je opravil pripravništvo. Bil je ali je še član naslednjih združenj: Evropsko združenje torakalnih kirurgov, Združenje torakalnih kirurgov Slovenije, , Zdravstveni svet Republike Slovenije, član Glavnega odbora CPME (Standing Committee of European Physicians), prvi podpredsednik CPME, član Strokovnega sveta Ministra za zdravje Republike Slovenije. Bil je asistent za predmet kirurgija na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Opravil je dva mandata kot predsednik Zdravniške zbornice Slovenije, bil je tudi predsednik EFMA/WHO (European Forum of Medical Associations). Licenco za zdravnika splošne kirurgije ima od leta 1993 (Zdravniška zbornica Slovenije), FETCS od leta 2001.

 
Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med., FACC

Prosunt

Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med., FACC je izredni profesor pediatrije in javnega zdravja in upokojeni otroški kardiolog. Zadnjih 15 let se intenzivno ukvarja s kakovostjo v zdravstvu in varnostjo pacientov.

Več.

Izr. prof. dr. Andrej Robida, dr. med., je izredni profesor pediatrije in javnega zdravja in upokojeni otroški kardiolog. Zadnjih 15 let se intenzivno ukvarja s kakovostjo v zdravstvu in varnostjo pacientov.

S področja kakovosti v zdravstvu in varnosti pacientov se je izobraževal na University of Florida, Johns Hopkins University, Bloomberg School of Public Health in Western Reserve University v ZDA.

Kakovosti in varnost poučuje na drugi stopnji na Fakulteti za zdravje Jesenice in Novo mesto. Od leta 2001 do 2007 je vodil Oddelek za kakovost v zdravstvu na Ministrstvu za zdravje in sopredsedoval delovni skupini Evropske komisije za varnost pacientov, kjer je pomagal ustanoviti Evropsko mrežo za varnost pacientov. Je avtor več kot 60 člankov s področja kakovosti in varnosti v zdravstvu in avtor knjige "Pot do odlične zdravstvene prakse" ter "Napake pri zdravstveni obravnavi pacientov - Sistematična analiza globljih vzrokov za napake in njihovo preprečevanje." Njegovo ožje področje je varnost pacientov.

Je izvedenec pri Technical Assistance and Information Exchange Evropske komisije in član American Society of Professinals in Patient Safety pri National Patient Safety Foundation v ZDA ter Slovenskega združenja za kakovost in varnost v zdravstvu.

 
dr. Aleksandar Džakula

Medicinska fakulteta v Zagrebu

Dr. Aleksandar Džakula je strokovnjak na področju organizacije zdravstvenih storitev. Ima več kot 15 let izkušenj na področju analize zdravstvenih storitev, raziskav in razvoja na Hrvaškem in v tujini.

Več.

Dr. Aleksandar Džakula je strokovnjak na področju organizacije zdravstvenih storitev. Ima več kot 15 let izkušenj na področju analize zdravstvenih storitev, raziskav in razvoja na Hrvaškem in v tujini. Aktivno je sodeloval kot strokovnjak in vodja projektov pri številnih dejavnostih in programih v zvezi z zdravstvenim varstvom. Njegov poudarek je na organizacijskih spremembah v sistemu zdravstvenega varstva, zlasti na področju upravljanja zdravstvenega sistema in procesov v javni upravi. Večina njegovih raziskav in analiz je objavljenih v mednarodni znanstveni in strokovni literaturi.
Kot strokovnjak je sodeloval v reformnih procesih organizacijskih sprememb zdravstvenega varstva na Hrvaškem pod okriljem ministrstva za zdravstvo in socialno varnost.

 
Prof. dr. Anton Jamnik

škof v Ljubljani, član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Slazburgu

Dr. Anton Jamnik, rojen leta 1961, je ljubljanski pomožni škof (imenovan 2005, posvečen januarja 2006), redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu (2008), honorarni predavatelj za filozofijo in religijo na Fakulteti za poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani (2010) ...

Več.

Dr. Anton Jamnik, rojen leta 1961, je ljubljanski pomožni škof (imenovan 2005, posvečen januarja 2006), redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu (2008), honorarni predavatelj za filozofijo in religijo na Fakulteti za poslovne vede Katoliškega inštituta v Ljubljani (2010) in izredni profesor za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (2012).

Magistriral je leta 1993 v Ljubljani z magistrsko nalogo Sveto med transcendenco in imanenco v sodobni slovenski filozofski misli. Leta 1997 je doktoriral v Oxfordu z disertacijo Rawlsov poskus etične utemeljitve liberalizma. Od avtorskih del je najpomembnejša knjiga Liberalizem in vprašanje etike (Ljubljana 1998). Kot del monografije je leta 2009 izšla njegova razprava o komunitarizmu v odnosu do liberalizma. V knjigi Med vagabundom in romarjem (Ljubljana 2012) obravnava temeljna etična vprašanja, liberalizem, vprašanja s področja filozofije religije, ter vprašanje slovenske osamosvojitve.

Kot član Evropske akademije znanosti in umetnosti veliko sodeluje z različnimi ustanovami po celem svetu. Predaval je v ZDA (Harvard, Boston College, Georgetown University), Angliji (Oxford, Cambridge), v Salzburgu, v Argentini, na Japonskem v Tokyu (Sophia University in Tsuda University) in na različnih drugih univerzah. Aktivno sodeluje tudi z Mednarodnim inštitutom za poslovno etiko v Pekingu (Kitajska), intenzivno sodeluje v skupnih projektih s Katoliško Univerzo v Buenos Airesu (Argentina) in Univerzo v Dublinu, ter Ateneno de Manila University na Filipinih, Taiwanu in Šanghaju na Kitajskem.

Kreditne točke

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV KREDITNIH TOČK ZA DODATNO IZOBRAŽEVANJE ZDRAVNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE JE V TEKU

Kotizacija in prijava

Zgodnja prijava do 31.8.
250 €

Vključuje udeležbo na posvetu, e-gradivo, večerno druženje in okrepčila med odmori.

Velja za prijave do 31. 8. 2017.

V ceno ni vključen DDV.

Redna prijava na dogodek
300 €

Vključuje udeležbo na posvetu, e-gradivo, večerno druženje in okrepčila med odmori.

Velja za prijave po 31. 8. 2017.

V ceno ni vključen DDV.


PRIJAVITE SE ZDAJ
, vsekakor pa do 30. septembra 2017. Skrajni rok za odjavo je štiri dni pred posvetom. Odjava mora biti pisna.

Pri kasnejši odjavi vam bomo zaračunali administrativne stroške, kot so zapisani v Splošnih pogojih poslovanja podjetja Planet GV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo za dogodek lahko poravnate tudi pred prejemom računa
na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 004103-matična št. plačnika.

Lokacija

RIMSKE TERME

Terme Resort d.o.o.
Toplice 10,
3272 Rimske Toplice, Slovenija

T: + 386 3 574 20 00
E: info@rimske-terme.si

Informacije o nastanitvi

Udeleženci posveta sami poskrbijo za rezervacijo hotela in plačilo nastanitve.


CENIK HOTELSKIH STORITEV - RIMSKE TERME

Informativne cene za nočitev z zajtrkom po osebi na dan (DDV je vključen):Dvoposteljna soba - single use Dvoposteljna soba (na osebo)
Hotel**** 70 € 60 €

Turistična taksa in prijavnina nista vključeni v ceno nočitve.