Register prejemnikov potrdila
o usposobljenosti za člana
nadzornih svetov ali upravnih
odborov družb


Podjetje Planet GV pripravlja Izobraževanje za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb že od leta 2006. Do sedaj je izobraževanje pri nas opravilo in prejelo potrdilo skoraj 500 kandidatov za člane nadzornih svetov ali upravnih odborov družb.

REGISTER PREJEMNIKOV POTRDILA

PRIIMEK IME PREJEM POTRDILA
Abrahamsberg Nikolaj april 2009
Akrapovič Matej junij 2015
Al Sayegh Petkovšek Samar oktoebr 2016
Andrejč Vodovnik Suzana september 2006
Anselmi Maria junij 2015
Avbelj Valentan Mateja september 2015
Ažman Jaka januar 2017
Bajt Kovač Renata oktober 2016
Balec Janez kovapril 2009
Barbo Hrastar Jožica september 2015
Bastar Mihaela december 2013
Bašič Ida september 2007
Batagelj Nataša april 2009
Beketič Marko september 2010
Benigar Tošič Leon marec 2016
Berčon Matjaž september 2006
Bergant Martina januar 2009
Bergant Marija junij 2011
Berger Sašo marec 2016
Bešter Janez april 2010
Bizilj Mateja marec 2011
Bizjak Goran januar 2009
Boh Tomaž marec 2011
Bohte Darko junij 2011
Bole Tomaž junij 2012
Bonač Marko september 2006
Borošak Matic september 2010
Boštic Miran december 2010
Boštjančič Tadej januar 2017
Božič Miha junij 2011
Božičnik Nina junij 2011
Bračun Peter september 2008
Brajak Estera december 2012
Bravc Marjana september 2006
Bricman Anton april 2009
Brumen Nina december 2014
Bučan Primož januar 2017
Cesar Mitja marec 2011
Ciglarič Robert september 2010
Cvetko Roman marec 2016
Čad Ema april 2009
Čamer Slavica december 2010
Čamer Slavica marec 2011
Čander Mitja oktober 2016
Čas Miroslav april 2009
Čopi Jernej december 2014
Čugalj Damir september 2006
Čuk Izidor januar 2009
Čuš Milan april 2009
Damij Katja januar 2017
Delak Boštjan september 2015
Dernovšek Iztok marec 2011
Di Batista Metod september 2006
Didovič Roman maj 2016
Dobnikar Meta junij 2011
Dobnikar Brane september 2008
Dolenc Vanda januar 2009
Dolšak Rudi marec 2011
Dražnik Rosana junij 2015
Drempetič Marko september 2009
Drinovec Bogdan september 2006
Drobnič Marko september 2006
Drvarič Gabrijela marec 2013
Duhovnik Jože marec 2016
Dujič Darko junij 2015
Dvorak Tomaž december 2014
Dvoršak Jana marec 2016
Erjavec Anita Ana december 2014
Fajdiga Simona marec 2016
Faletič Stefanišin Jasna september 2007
Fatur Tomaž marec 2014
Fidermuc Nada september 2006
Franko Drago junij 2011
Fras Darko maj 2016
Furlani Franc Alain marec 2016
Gajič Danica september 2008
Glas Miroslav september 2006
Glavica Martinčič Bernarda september 2008
Glazer Mateja junij 2015
Glažar Tomaž april 2009
Gobec Metka september 2006
Golobič Jože marec 2016
Goričan Drago september 2009
Gostinčar Majda april 2009
Grah Metod december 2014
Grčar Ivan september 2006
Grebenšek Maja marec 2016
Gregec Nenad junij 2015
Grmek Sergij april 2009
Gruden Regina september 2010
Hegler Jožka september 2010
Henigman Slovenko september 2015
Herak Mitja junij 2012
Hočevar Mojca marec 2016
Hoda Egon april 2010
Horvat Igor april 2009
Hramec Rudolf september 2015
Hrovat Metka junij 2015
Hvala Dragica marec 2011
Ibrić Hasan januar 2009
Igličar Aleksander december 2014
Ivančič Damir maj 2016
Jaki Barbara september 2015
Jaklin Jože junij 2014
Jakomin Igor oktober 2016
Jančič Božo september 2007
Jazbec Martin september 2009
Jekovec Izidor december 2013
Jerak Branko oktober 2016
Jerman Simona april 2010
Jernejčič Vizjak Andreja september 2008
Jocif Bošnjak Irena september 2008
Jurca Jožica oktober 2016
Jurenec Drago april 2009
Justinek Gorazd maj 2016
Kac Jasna september 2009
Kalan Boris junij 2011
Kalan Živčec Gordana september 2008
Kanalec Slavko december 2014
Kancler Simona marec 2013
Kavčič Jaka junij 2015
Kelemen Saša oktober 2016
Kemperl Katarina september 2010
Kenda Jernej november 2015
Kerin Klavdija oktober 2016
Kern Tomaž maj 2016
Kern Peter marec 2011
Kitek Boris september 2006
Klančič Dean september 2008
Klarič Blaž september 2008
Klarič Darko Martin september 2008
Klemenc Andrej januar 2017
Klemenc Iztok maj 2016
Kneževič Rade april 2010
Kobler Jan december 2014
Kobler Jan junij 2014
Kocutar Vitomir september 2006
Kodrič Marko april 2010
Kolarič Alenka september 2009
Kolenc Tatjana januar 2017
Komac Marko junij 2011
Kompara Katarina september 2008
Kompare Marko marec 2014
Kontelj Gaber september 2007
Koren Klavdija september 2010
Koritnik Arman junij 2011
Korošec Leon junij 2013
Kos Janko januar 2009
Kos Milan januar 2009
Kos Barbara junij 2013
Kos Tomaž september 2009
Kosi Kovačič Lea marec 2014
Kostanjšek Ana junij 2013
Košir Andreja junij 2013
Kotnik Klemen oktober 2016
Kovač Lucija oktober 2016
Kovač Maša marec 2016
Kovač Uroš december 2013
Kovačec Franc junij 2014
Kozinc Darinka april 2009
Kozole Branko september 2008
Krajnc Viktor september 2006
Krajnik Dušan januar 2009
Kramar Zoran april 2010
Kramar Romana junij 2012
Kramar Zupan Milena junij 2013
Kranjčević Ivica januar 2009
Krapec Danilo junij 2014
Kravcar Marko november 2015
Križaj Mitja marec 2014
Krmelj Vlasta september 2007
Krnel Primož november 2015
Krošelj Vladislav december 2010
Krštinc Dušan marec 2011
Kruder Brigita september 2007
Kulot Tomaž december 2010
Kunšek Mojca januar 2017
Kupljenik Aleksander september 2006
Lah Aleksander september 2006
Lakota Aleš november 2015
Lampe Milan januar 2017
Latin Andrej december 2010
Lavtar Mihael marec 2013
Lazarević Zlatko december 2013
Laznik Marko januar 2009
Lebar Leon junij 2011
Ledinek Sebastjan september 2015
Lejič Vesna junij 2011
Lejič Vesna marec 2011
Lesjak Alen maj 2016
Lesjak Alen november 2015
Leskošek Aleš oktober 2016
Lešnik Ana september 2009
Levačić Zora april 2009
Lipec Janez september 2015
Logar Martin september 2010
Lombergar Janez april 2010
Lončarič Vojko september 2007
Lorber Vida september 2008
Lorenci Maja april 2009
Lovišček S. Alenka junij 2015
Lukač Danilo januar 2009
Lukenda Ivana september 2015
Lukner Amalija januar 2009
Lukner Mitja januar 2009
Macedoni Gregor januar 2009
Mačkošek Marjan september 2008
Magdič Igor april 2010
Mahne Lili september 2007
Maister Borut september 2009
Majzelj Anton januar 2009
Malnar Zvone september 2007
Manfreda Anita marec 2016
Marinšek Metka januar 2009
Markežič Zvezdan september 2008
Markoja Vera junij 2011
Markovič Čas Alja januar 2017
Marolt Uroš junij 2015
Marolt Boštjan september 2009
Marovt Haložan Mojca junij 2014
Medved Rafko december 2013
Mekinc Vanja januar 2017
Merc Peter maj 2016
Merkan Matjaž december 2014
Meža Franc september 2006
Meža Franc september 2007
Mihelčič Martin januar 2017
Miklič Andrej marec 2011
Miklošič Janja november 2015
Milićević Vladimir september 2009
Miloradović Volk Milka september 2009
Minov Zvonko november 2015
Miška Andrej januar 2009
Mitof Višurski Ljubiša junij 2011
Mladenovska Ružica december 2012
Mlinar Franci junij 2011
Močnik Mira september 2015
Mohorič Damjan junij 2012
Mohorič Janez september 2008
Možina Sergej marec 2011
Mržljak Barbara september 2009
Muhič Igor september 2007
Nadižar Svet Mateja marec 2013
Nelec Peter december 2013
Notar Marko september 2009
Novak Andrej junij 2011
Novak Klavs Marjeta december 2012
Novšak Martin september 2006
Oblak Pavle junij 2011
Oderlap Rasto november 2015
Ogrinc Ivan september 2006
Oman Branko september 2008
Osterman Stanislav september 2007
Pahernik Petra junij 2012
Papež Anton november 2015
Pauletič Igor januar 2009
Pavlovčič Lidija september 2015
Pavšič Julij september 2008
Pečovnik Rudolf maj 2016
Pečovnik Rudolf marec 2016
Pernek Slavko april 2010
Pernek Slavko junij 2011
Perša Hana april 2009
Petek Tanja december 2013
Peterlin Sašo april 2009
Peterlin Majda september 2006
Peternel Irena december 2012
Peternelj Henrik januar 2009
Peternelj Velja september 2008
Petročnik Tanja junij 2012
Pfeifer Boris september 2006
Pirc Primož september 2009
Plahhutta Stano marec 2011
Pliberšek Damjan december 2013
Plukavec Marjana januar 2017
Pogorelec Janez september 2008
Pojbič Tadej september 2007
Pokrajac Darja marec 2011
Povše Leopold september 2015
Požar Janez januar 2009
Poženel Ernest junij 2011
Predovnik Tatjana junij 2011
Prelog Irena junij 2015
Primožič Tomaž oktober 2016
Prinčič Tjaša september 2006
Pšeničnik Miha november 2015
Ptičak Peter marec 2014
Pučko Gnamuš Maja november 2015
Pugelj Miloš april 2009
Punčuh Radovanovič Renata junij 2012
Pungartnik Mihaela junij 2012
Pungartnik Darjo september 2008
Pušenjak Sara marec 2016
Rajlić Milan januar 2017
Razpotnik Mojca april 2010
Rednjak Alenka junij 2014
Remec Črtomir marec 2016
Retelj Mira september 2009
Rode Vanda marec 2011
Rode Tone september 2009
Rodman Silva september 2006
Rojec Igor junij 2013
Romih Miha junij 2012
Rondič Marko junij 2013
Rožman Jožef januar 2009
Rudman Irena marec 2016
Rudolf Mateja junij 2015
Rupnik Jerneja junij 2011
Sajko Gorazd januar 2009
Sančanin Zdravko marec 2016
Savšek Bernarda marec 2011
Sekernik Damjana september 2015
Semeja Aleš september 2006
Semprimožnik Andrej oktober 2016
Senčar Jože september 2008
Sevčnikar Saša junij 2014
Sevšek Mitja september 2015
Simčič Nives december 2014
Sitar Žiga junij 2015
Skočir Matej januar 2017
Slaček Silvo september 2008
Sladojević Aleš januar 2009
Slavec Aleš junij 2011
Slovnik Marija september 2006
Smerdelj Aleš marec 2014
Smrekar Enzo april 2009
Sodnik Alan junij 2012
Soklič Borut marec 2011
Srabotič Robert januar 2017
Stanič Klara oktober 2016
Strmšnik Igor januar 2009
Studen Pesjak Marija junij 2012
Svete Peter december 2012
Svoljšak Tine september 2015
Šalamun Franc april 2010
Šalamun Romanca september 2009
Šarlah Alfred september 2008
Šegula Nataša april 2009
Šifrer Franc september 2008
Šiško Štihec Marina junij 2014
Šket Branka september 2008
Škofljanc Branko junij 2011
Škrabar Bernarda september 2015
Škufca Karmen januar 2009
Šošterič Matej marec 2013
Šterk Blaž junij 2014
Štrbenk Peter september 2006
Štritof Brus Mojca september 2009
Štruc Nataša september 2015
Šušmelj Elvira januar 2009
Šutanovac Avgusta junij 2011
Tasič Štefan september 2006
Tavčar Mateja september 2015
Tehovnik Emil september 2010
Terčelj Mladen september 2015
Tišler Aleš december 2013
Tišma Marko oktober 2016
Tkalec David marec 2011
Toman Vojko junij 2015
Tomazin Robert september 2009
Tomažin Aleš december 2014
Tomc Jure december 2012
Trajkovski Sebastian junij 2013
Trdan Bojan junij 2015
Triller Tonin Andreja januar 2017
Trop Bogdan september 2008
Tuma Boris junij 2011
Turk Maja januar 2017
Ugrinovski Vesna januar 2017
Uhan Ludvik marec 2011
Ujčič Matjaž april 2009
Urankar Vesna december 2010
Vagaja Sebastjan december 2012
Vajzman Simona september 2009
Valenčič Marko januar 2009
Valetič Andrej december 2010
Vauda Maja marec 2014
Vehar Ana marec 2016
Velov Igor januar 2009
Veselinovič Bojan december 2010
Vetrih Marko december 2013
Viher Gašparec Bernardica september 2009
Virant Roman januar 2009
Višnar Andrej junij 2013
Volk Simon oktober 2016
Vozel Aleksander januar 2017
Vračar Viktor november 2015
Vračko Branko november 2015
Vrečko Darinka junij 2011
Vrečko Barbara marec 2011
Vresk Nataša september 2009
Vrh Miranda junij 2011
Vrhunec Simon marec 2011
Vukovič Vida marec 2013
Wahl Jana september 2008
Weber Marko september 2008
Zabukovec Groznik Maja november 2015
Zajc Kvas Zorica oktober 2016
Zakonjšek Matjaž junij 2012
Zalar Katarina junij 2011
Zalar Sabina september 2015
Završnik Jernej januar 2009
Zemljak Nejc januar 2017
Zevnik Bojana november 2015
Zore Mateja junij 2013
Zorko Albert april 2009
Zrimšek Boštjan december 2013
Zugwitz Tilen september 2015
Zupan Adolf december 2012
Zupan Primož junij 2013
Zupančič Aleksander september 2015
Žakelj Janez oktober 2016
Žargi Urban junij 2011
Železnikar Danica marec 2016
Žlak Frida september 2010
Žula Marko september 2007
Župevec Bojan september 2008


*Navedeni so samo tisti prejemniki, ki so se strinjali z objavo.