Izobraževalni management


19. in 20. oktober 2017


Portorož, Slovenija

TOP 10 Izobraževalni management 2016


10 najboljših na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem prostoru


Planet GV in Inštitut SOFOS merita izobraževalni utrip po podjetjih in organizacijah že od leta 2002 ter na letni konferenci Izobraževalni management s pomočjo zbranih podatkov predstavita, kako poteka razvoj na tem področju, kakšno skrb namenjajo podjetja in organizacije strateškemu vlaganju v izobraževanje ter usposabljanje in kako spretna so pri razvijanju kulture znanja.


In kateri so najboljši skrbniki znanja, ki so se uvrstili na lestvico
TOP 10 Izobraževalni management 2016?

Prejemniki priznanj TOP 10 – Izobraževalni management 2016
(po abecednem vrstnem redu):


 • Center of Excellence in Finance
 • IBM Slovenija, d.o.o.
 • Iskra Mehanizmi, d.o.o.
 • Kolektor Group, d.o.o.
 • Krka, tovarna zdravil d.d., Novo Mesto
 • Lek, d.d.
 • Petrol, d.d.
 • Plastika Skaza
 • Unija računovodska hiša, d.d.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.

Kaj nam sporočajo najboljši skrbniki znanja/izobraževalci v letu 2016?


V 10 organizacijah, ki so se uvrstila na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2016, skupaj zaposlujejo 12.532 ljudi (lani 23.497 ljudi), povprečna dodana vrednost na zaposlenega pa znaša 66.951,46 eur (lani 102.743,00 eur). Vse organizacije skupaj so za leto 2015 načrtovale 11.332.935 eur (za leto 2014 13.747.354 eur), porabile pa do konca leta 13.473.344 eur (za leto 2014 20.622.325 eur). To pomeni, da je v povprečju organizacija, ki se je uvrstila na lestvico TOP 10, načrtovala za izobraževanje in usposabljanje 1.133.294 eur, porabila pa v povprečju 1.347.345 eur. Izobraževalni budžeti so se gibali med 6.002.768 eur pri velikih organizacijah in 25.000 eur pri majhnih organizacijah.

Precej pa se je povišal izobraževalni budžet na zaposlenega, v najboljših podjetjih v povprečju znaša 1.132,32 eur (leta 2014 je znašal 872 eur na leto).

Izobraževalni proračun v povprečju 10 najboljših tako znaša 3,2 odstotkov od skupnih stroškov dela (lani 2,5) in 0,84 odstotkov od prihodkov od prodaje (lani 0,50).

Najboljših 10 je skupaj opravilo 1.072.564 ur izobraževanja in usposabljanja (lani 1.143.191). Nekoliko se je povišalo povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega; v povprečju je bil vsak zaposleni deležen 66 ur usposabljanja oz. izobraževanja (leto poprej pa 48,3 eur). V vseh 10 organizacijah skupaj pa smo letos našteli 255 notranjih trenerjev, 81 coachev in 1013 mentorjev, vsi redno zaposleni v teh organizacijah (lani 606 notranjih trenerjev, 131 coachev in 1173 mentorjev).

Izobraževanje je še vedno najbolj donosna investicija v prihodnost!

Rezultati najboljših izobraževalcev v državi dajejo jasno sporočilo. Uspešne organizacije vlagajo v prihodnost – razvijajo intelektualni kapital zaposlenih in vlagajo v izobraževanje in usposabljanje.


Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!Dobitniki priznanj
TOP 10 Izobraževalni management 2015

Na lanskoletni tradicionalni konferenci Izobraževalni management 2015, ki je potekala 22. oktobra 2015 na Bledu smo razglasili 10 najboljših izobraževalcev v slovenskem prostoru, ki strateško vlagajo v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter razvijajo kulturo znanja.


10 najboljših izobraževalcev v letu 2015

Na lestvico TOP 10 Izobraževalni management 2015 so se uvrstila naslednja podjetja in organizacije:

 • BSH Hišni aparati, d.o.o., Nazarje
 • IBM Slovenija, d.o.o.
 • Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
 • Lek, farmacevtska družba, d. d.
 • NLB, d.d.
 • Telekom, d.d.
 • Treves, d.o.o.
 • Unija, računovodska hiša, d.d.
 • Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, z.v.d.
 • Zavarovalnica Triglav, d. d.


Najboljši izobraževalci dosegajo preko 100.000 eur dodane vrednosti na zaposlenega

V 10 organizacijah, ki so se uvrstila na lestvico TOP 10 – Izobraževalni management 2015, skupaj zaposlujejo 23.497 ljudi, dodana vrednost na zaposlenega pa znaša kar 102.743,00 eur, lani 68.297 eur. Vse organizacije skupaj so za leto 2015 načrtovale 13.747.354 eur, porabile pa do konca leta več in sicer 20.622.325 eur.

Povišal se je tudi izobraževalni budžet na zaposlenega, ki v najboljših podjetjih v povprečju znaša 872 eur na leto, kar je za skoraj 200 eur več kot leto poprej.

Izobraževalni proračuni v povprečju tako znašajo 1,83 odstotkov od skupnih stroškov dela in 0,41 odstotkov od prihodkov od prodaje. Najboljših 10 je skupaj opravilo 1.143.191,00 ur izobraževanja in usposabljanja , kar je na ravni lanskega leta. Nekoliko se je povišalo število ur izobraževanja in usposabljanja; v povprečju je bil vsak zaposleni deležen 48,3 ur usposabljanja oz. izobraževanja, (leto poprej pa 45,5 eur). V vseh 10 organizacijah skupaj pa smo našteli 606 notranjih trenerjev, 131 caochev in kar 1173 mentorjev, vsi redno zaposleni v teh organizacijah.