Pravilno in učinkovito urejanje
delovnih razmerij


10. in 12. november 2015

ob 9:30 do 12:30


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

ZA PRAVILNO IN UČINKOVITO UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ!

Vabimo vas na intenzivno dvodnevno izobraževanje, na katerem boste, ne glede na to ali ste začetnik na tem področju ali pa želite zgolj utrditi znanje in se seznaniti z novostmi (ZDR-1) ter dobro prakso, pridobili celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke - od zaposlovanja, vodenja evidenc, odmerjanja pravic med trajanjem delovnega razmerja (dopust, delovni čas, plačilo za delo itd.), do disciplinskih sankcij in načinov prenehanja delovnega razmerja.

 

Vljudno vabljeni!

Pridobite celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke!

Pridobite celovito znanje, kako v praksi pravilno in učinkovito voditi kadrovske postopke!

Program

Podprto s praktičnimi primeri, z veliko prostora za diskusijo in z odgovori na konkretna vprašanja boste izvedeli:

 • kako vnaprej urediti kadrovske procese in postopke, da lahko delo poteka pravilno in učinkovito;
 • katera pravila veljajo na tem področju in kako jih uporabljati (pogodba o zaposlitvi, splošni akti, kolektivne pogodbe, zakoni);
 • delovno razmerje in druge oblike opravljanja dela (podjemna in avtorska pogodba, začasno/občasno delo, študentsko delo, ekonomsko odvisna oseba...);
 • kakšni so postopki pri zaposlovanju (pravice in obveznosti kandidata, kako preveriti znanje, obvezna dokumentacija pred in ob zaposlitvi...);
 • kako voditi kadrovske evidence (obvezne evidence, personalne mape, poudarek na varstvu osebnih podatkov,...);
 • posebej o pogodbi o zaposlitvi za določen čas (omejitve, posledice, praktični napotki...);
 • posebna pogodbena določila: poskusno delo, pripravništvo, konkurenčna klavzula...;
 • kateri so obvezni in kateri priporočljivi interni akti (vsebina, postopek sprejemanja...);
 • delovni čas (nadurno delo, druge možnosti za večjo fleksibilnost...);
 • letni dopust in regres ter druge odsotnosti z dela (koliko pripada, kakšna so pravila v zvezi z izrabo, prenos dopusta...);
 • plačilo za delo (plača, nadomestila, drugi prejemki...);
 • kako se odzvati na kršitve delovnih obveznosti(neupoštevanje navodil, izostajanje z dela, alkoholiziranost,...);
 • kako preverjati doseganje delovnih rezultatov;
 • kakšni so načini prenehanja delovnega razmerja (poudarek na možnostih odpovedi pogodbe o zaposlitvi).

Predavatelj

 
Miha Šercer

Odvetniška pisarna Šercer, Ljubljana

predavatelj s prakso v odvetništvu in več kot 10 letnimi izkušnjami iz različnih pravnih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij, gospodarskega prava in kadrovskega managementa.

Kotizacija in prijava

Lokacija

Pridobite certifikat »Pravilno in učinkovito urejanje delovnih razmerij«!.

Pridobite certifikat »Pravilno in učinkovito urejanje delovnih razmerij«!.

Planet GV 

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeleženci lahko brezplačno parkirate na Parmovi 35, pri Železniškem muzeju.