Odpoved pogodbe o zaposlitvi v praksi in psihološki ter komunikacijski vidiki odpuščanja


6. november 2015

od 9:00 do 14:00


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Vse o odpovedi pogodbe o zaposlitvi –
vse vrste odpovedi, pravila in postopki, pasti, pomoč odpuščenim…

Slovenska zakonodaja in mednarodni dokumenti na načelni ravni ščitijo delavce pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca. Odpoved pa vendarle je in mora biti mogoča, pri čemer pa je treba strogo upoštevati dana pravila in postopek. Delodajalci spore običajno izgubljajo zaradi proceduralnih napak. Na seminarju si bomo za vse vrste odpovedi pogledali, kakšni razlogi morajo biti podani in kako mora biti izveden postopek, da je odpoved zakonita. Razloženo bo, kje vse se skrivajo pasti zaradi katerih je lahko odpoved ugotovljena za nezakonito. Vsaj osnovno védenje v zvezi s tem potrebuje vsak delodajalec, četudi mu pri izvedbi pomaga strokovnjak. Preprečevanje sporov je namreč v veliki meri odvisno tudi od učinkovite komunikacije, ki jo v procesu odpovedi izvaja kadrovska služba in vodje, ter pomoči odpuščenim. Odpuščeni se pravnih sredstev pogosto poslužijo zaradi prizadetosti in negativnih čustev, ki so posledica slabe komunikacije s strani vodij. Poleg tega je od načina izvedbe zmanjševanja kadra odvisna tudi produktivnost, fluktuacija in zavzetost zaposlenih, ki ostajajo (in so ključni za prihodnost podjetja). Organizacije, ki so pri tem spretnejše, pridobijo konkretne pozitivne poslovne učinke – število zavzetih zaposlenih je pri njih v povprečju dvakrat višje kot pri organizacijah, ki določenih načel dobre izvedbe ne upoštevajo.

V zaključku seminarja bo predstavljeno tudi več o psiholoških in komunikacijskih vidikih odpuščanja. Preprečevanje sporov je namreč v veliki meri odvisno tudi od učinkovite komunikacije, ki jo v procesu odpovedi izvaja kadrovska služba in vodje, ter pomoči odpuščenim.


Seminar s
primeri iz prakse, najnovejšo sodno prakso in z odgovori na vprašanja!


Seminar s
primeri iz prakse, najnovejšo sodno prakso in z odgovori na vprašanja!

Program

6. NOVEMBER 2015


  • Kdaj se sploh lahko poda odpoved pogodbe o zaposlitvi (razlogi) in kateri so potrebni koraki (postopek) pri posamezni vrsti odpovedi
  • Kakšni so roki za podajo odpovedi in kdaj začnejo teči
  • Kako vročati odpoved in druge dokumente (pomembne novosti po ZDR-1!)
  • Kako ravnati v primeru zaščitenih kategorij delavcev
  • Kakšne so s tem povezane pravice delavcev (odpravnina, odpovedni rok, pravice iz brezposelnosti, vloga sindikata, sodno varstvo,...)
  • Razrešitev praktičnih dilem v zvezi z: uporabo kriterijev pri odpuščanju iz poslovnega razloga, merjenjem rezultatov pri nesposobnosti, težo kršitev in razmejitvijo med krivdno in izredno odpovedjo, pravilno izvedbo in odpovedjo poskusnega dela, preverjanjem in dokazovanjem kršitev pri alkoholiziranosti, neupravičeni bolniški odsotnosti, izdaji poslovne skrivnosti itd.
  • Občutljivost v času odpuščanja: kaj doživljajo odpuščeni zaposleni ter tisti, ki ostajajo; stiske vodij in kadrovikov ter pogoste napake
  • Dobre prakse organizacij: pomen komunikacije in praktična načela dobre izvedbe zmanjševanja števila zaposlenih – kako ravnati in kaj s tem pridobimo; kako in kaj komunicirati pred odpuščanji, med njimi in po njih
  • Predaja novice o odpovedi: kako se pripraviti in dobro izvesti pogovore, ob katerih nam je vsem neprijetno
  • Kako zagotoviti boljšo prihodnost podjetja: komunikacija z zaposlenimi, ki ostajajo


Seminar bo naravnan izrazito praktično, s primeri iz bogate prakse obeh predavateljev,
najnovejšo sodno prakso in s sprotnimi odgovori na konkretna vprašanja udeležencev.


Seminar bo naravnan izrazito praktično, s primeri iz bogate prakse obeh predavateljev,
najnovejšo sodno prakso in s sprotnimi odgovori na konkretna vprašanja udeležencev.

Pomemben vidik odpuščanja -
psihološki in komunikacijski vidik odpuščanja

Preprečevanje sporov je namreč v veliki meri odvisno tudi od učinkovite komunikacije, ki jo v procesu odpovedi izvaja kadrovska služba in vodje, ter pomoči odpuščenim. Odpuščeni se pravnih sredstev pogosto poslužijo zaradi prizadetosti in negativnih čustev, ki so posledica slabe komunikacije s strani vodij. Poleg tega je od načina izvedbe zmanjševanja kadra odvisna tudi produktivnost, fluktuacija in zavzetost zaposlenih, ki ostajajo (in so ključni za prihodnost podjetja). Organizacije, ki so pri tem spretnejše, pridobijo konkretne pozitivne poslovne učinke – število zavzetih zaposlenih je pri njih v povprečju dvakrat višje kot pri organizacijah, ki določenih načel dobre izvedbe ne upoštevajo.

Predavatelja

 
Miha Šercer

Univ. dipl. pravnik, samostojni odvetnik

Je predavateljs prakso v odvetništvu in več kot 10 letnimi izkušnjami iz različnih pravnihfunkcij v gospodarstvu. Ževrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnihstrokovnih člankovin priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in gospodarskega prava. NaPravni fakulteti v Ljubljani zaključuje magistrski študij delovnega prava inprava socialne varnosti.

 
Valerija Čuček Schmalzer

Univ. dipl. psihologinja, strokovna direktorica v podjetju Kadis.

Njeneveč kot 10-letne izkušnje zajemajo področja izbora kadrov, ugotavljanja inrazvoja kompetenc, coachinga in različnih treningov, predvsem za vodje. Ževrsto let izvaja različna usposabljanja vodij in kadrovikov na temo komunikacijez zaposlenimi v času odpuščanj, na podlagi česar je napisala tudi priročnik.Poleg tega je avtorica številnih člankov na različne kadrovske teme.


DELOVNO GRADIVO IN VZORCI

Gradivu bodo priloženi vzorci vseh vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi skupaj s spremljajočimi dokumenti.


DELOVNO GRADIVO IN VZORCI

Gradivu bodo priloženi vzorci vseh vrst odpovedi pogodbe o zaposlitvi skupaj s spremljajočimi dokumenti.

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 2900 0005 5121 077 (Unicredit Banka Slovenija, d. d., Ljubljana), sklic na št. 213925-3925-matična št. plačnika.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.