NEPREMIČNINSKI
RAZVOJNI
FORUM 2015


24. in 25. septembra 2015


Portorož, Slovenija

Hotel Slovenija

Nepremičninski razvojni forum 2015

11. slovenska nepremičninska konferenca

Nepremičnine so okamnele sanje. So zunanje znamenje gospodarskega razcveta. Spodbudimo slovenski nepremičninski trg. Sklenimo razvojni krog. Uporabimo znanje, sledimo viziji in trendom, poiščimo kapital in razvijajmo področje, ki je ogledalo gospodarskega razcveta. Ko razumemo trende razvoja držav, mest in skupnosti, lahko razvijamo in prodajamo nepremičnine, ki bodo privlačne za kupca.

Nepremičninski razvojni forum 2015, ki se je razvil iz tradicionalne Slovenske nepremičninske konference, je nastal zato, da združuje vse akterje, ki soustvarjajo razvoj našega trga. Znanje so z nami delili številni slovenski in tuji strokovnjaki.

Glavne teme letošnjega foruma so bile:

- novi projekti: kako nastaja prvi luksuzni hotel v Ljubljani
- energetska sanacija: kakšne priložnosti prinaša
- oživljanje degradiranih območij pri nas in v tujini
- kako naj bo prodaja nepremičnin uspešnejša?
- nepremičninski razvoj slovenskih mest in skupnosti
- možnosti nepovratnih sredstev
- pametno upravljanje nepremičnin

Hvala, da ste bili z nami. Vidimo se ponovno prihodnje leto.

Predavatelji

 
Franz Gruber

BEHF Corporate Architects, Avstrija

Franz Gruber, po izobrazbi arhitekt, je predsednik uprave mednarodnega arhitekturnega in razvojnega podjetja iz Avstrije BEHF Corporate Architects.

Franz Gruber, predsednik uprave
BEHF Corporate Architects, Avstrija


Franz Gruber, po izobrazbi arhitekt, je predsednik uprave mednarodnega arhitekturnega in razvojnega podjetja iz Avstrije BEHF Corporate Architects. Podjetje, ki ga vodi, deluje na številnih trgih, med njihovimi številnimi klienti oz. projekti so med drugimA1 Telekom Austria, ARE Austrian Real Estate, Deutsche Bank AG, Hofer KG, mesto Dunaj, Raiffeisen inStarwood Hotels. Njihove projekte najdemo v desetih državah Evrope in štirih državah Azije. Podjetje je prejemnik številnih nagrad. Eno od področij njihovega delovanja je tudi oživljanje degradiranih območij in opuščenih stavb predvsem v mestu Dunaj.

 
Predrag Milutinović

Delta Holding Real Estate, Srbija

Predrag Milutinović je izvršni direktor za področje projektiranje in gradnje nepremičninskih projektov pri Delta Holding Real Estate, Srbija.

Predrag Milutinović
Delta Holding, Srbija


Predrag Milutinović je direktor za področje planiranja in razvoja nepremičninskih projektov. Delti Holding se je pridružil leta 2013, kjer je treutno odgovoren za izgradnjo projekta prvega luksuznega hotela v Ljubljani.Pred tem je leta delal v številnih razvojnih projektih na področju nepremičnin v republikah nekdanje Jugoslavije, v Bulgariji in Albaniji. Med njegovimi klienti so bili IHG, BMW, HONDA, Delhaize, Generali, H&M, Bauhaus, NIKE.Je tudi prejemnik nagarde mesta Beograd za urbanistično in arhitekturno načrtovanje.

 
Blaž Golob

GFS Institute, Slovenija

Blaž Golob je direktor GFS Instituta, nevladne organizacije, ki je vozlišče Milenijskega projekta za jugovzhodno Evropo.

Blaž Golob, direktor
GFS Institute, Slovenija


Blaž Golob je direktor GFS Instituta, nevladne organizacije, ki je vozlišče Milenijskega projekta za jugovzhodno Evropo. Poleg tega je ustanovitelj in predsedujoči Bled foruma o Evropi, ustanovljenemu leta in Ljubljana forumu o prihodnosti mest, ustanovljenemu leta 2011. Februarja 2014 je postal član Strateškega političnega foruma EU o digitalnem podjetništvu. Od leta 2014 je tudi svetovalec podjetja SmartIS, kjer vodijo številne projekte na področju razvoja pametnih mest. Diplomiral je na Univerzi v Ljubljani in se na univerzi Cambridge specializiral v evropskem pravu.

 
Metka Feher Pal

specialistka za zaključevanje prodajnih pogajanj

Metka Feher Pal je po poklicu univerzitetna diplomirana ekonomistka. Izkušnje si je pridobila predvsem v tujini.

Metka Feher Pal
specialistka za zaključevanje prodajnih pogajanj


Metka Feher Pal je po poklicu univerzitetna diplomirana ekonomistka. Izkušnje si je pridobila predvsem v tujini. V zadnjih 20-ih letih je bila na Madžarskem direktorica odvisnih družb dveh najmočnejših slovenskih podjetij na področju proizvodnje barv in ometov ter gradbenih materialov. Svetuje podjetjem predvsem na področju zaključevanja prodaje. Njene stranke so tudi podjetja iz področja gradbeništva in nepremičnin. Je tudi avotrica knjige Zaključevanje prodajnih pogajanj.

 
Jacqueline Stewart

Direktorica, Slovenia invest & Hotelinvest International

Jacqueline Stewart je izvedlaprodajo desetih hotelov v nekdanji Jugoslaviji in na Češkem in s tem postalaštevilka ena pri prodaji na področju hotelov.


JacquelineStuart je ustanoviteljica in direktorica podjetja Slovenia Invest inHotelinvest International. Njenodelo obsega posredovanje z nepremičninami, študije izvedljivosti, cenitve indruge svetovalne storitve na tem področju. Jacqueline Stewart je izvedlaprodajo desetih hotelov v nekdanji Jugoslaviji in na Češkem in s tem postalaštevilka ena pri prodaji na področju hotelov. Leta 2014 je Slovenija Investsklenila 58 najemnih poslov na področju pisarn, 9 v industriji, prodajo 6hotelov in 7 svetovalnih poslov vključno z vrednotenjem. Slovenija Invest jebilo odgovorno ali je pomagalo pri preko 1000 cenitvah nepremičnih v zadnjihtreh letih. Podjetje Hotelinvest International se trenutno posveča prodajištirih hotelov v Kranjski Gori, enega v Kopru in enega v Rogaški Slatini.


 
Mateja Rudolf

RR & CO, direktorica

Mateja Rudolf je v podjetju RR & CO d.o.o. prevzela vodenje pred 20leti. Je strokovnjakinja za pridobivanje in upravljanje z nepovratnimi sredstvi.

Mateja Rudolf je v podjetju RR & CO d.o.o. prevzela vodenje pred 20leti. Izpeljala je reorganizacijo firme iz informacijske firme, ki je delalasoftware za delniške družbe in bila zelo uspešna na področju privatizacije v svetovalno firmo za pridobivanje in upravljanje z nepovratnimi sredstviza raziskave, razvoj in inovacije, ki je vodilna firma na tem področju v smisluznanja, prenosa znanja, velikosti firme in prometa.

 
Brigita Lazar Lunder

MBA, svetovalka & predavateljica, Plan B+

V zadnjih treh letih svetuje podjetjem inposameznikom pri vzpostavitvi uspešnega nastopa na Linkedinu, kjer sama dosegaizjemne uspehe. Njen profil spada med zgornji odstotek najbolj gledanihLinkedln profilov na svetu.

V zadnjih treh letih svetuje podjetjem inposameznikom pri vzpostavitvi uspešnega nastopa na Linkedinu, kjer sama dosegaizjemne uspehe. Njen profil spada med zgornji odstotek najbolj gledanihLinkedln profilov na svetu. Ima dolgoletne delovne izkušnje v različnih dejavnostihza priznane domače in tuje blagovne znamke: Združenje za direktni marketingSlovenije, Geodetski inštitut RS, Cankarjev dom, Uradni list RS, Hidria d.d.,IMP Klimat d.d., Sava Tires, Studio Moderna d.o.o., Europcar, Cankarjevazaložba d.d., Slovenijales Moskva, Globtour. Večino posla je pridobilapreko LinkedIna.

 
Alenka Korenjak

arhitektka in soustanoviteljica Kulturnega društva prostoRož ter arhitekturne pisarne Kombinat arhitekti

Deluje napodročju javnega prostora, taktičnega urbanizma, arhitekture in oblikovanja. Vzadnjih letih se osredotoča na projekte dolgoročne regeneracije sosesk, skaterimi se ukvarja na več nivojih od dela na terenu do zagovorništva na lokaniin nacionalni ravni.

Alenka Korenjak je arhitektka in soustanoviteljica Kulturnega društva prostoRož ter arhitekturnepisarne Kombinat arhitekti. Deluje napodročju javnega prostora, taktičnega urbanizma, arhitekture in oblikovanja. Vzadnjih letih se osredotoča na projekte dolgoročne regeneracije sosesk, skaterimi se ukvarja na več nivojih od dela na terenu do zagovorništva na lokaniin nacionalni ravni.

Skupnostno urbano prenovo bo predstavila na podlagidveh izvedenih projektov iz Ljubljane. Osvetlila bo nekaj izrazov, s katerimise srečujemo na tem področju: vključevanje prebivalcev, začasna raba, območjeprenove, urbana regeneracija ter vloga nevladnih organizacij. Urbana prenova selahko nanaša na zapuščene prostore, industrijska območja, stanovanjske soseskeali tudi mestne četrti in ima pozitiven vpliv na prostor, njegovo ekonomsko,socialno in gospodarsko vrednost.

 
Doc. mag. ANJA PLANIŠČEK

Docentka in nosilka predmeta Stanovanjske stavbe, Fakulteta za arhitekturo

Za delo je prejela nagrade kot so: Plečnikovo priznanje za študentsko delo leta 1998, Plečnikovo medaljo leta 2004 (skupaj s kolegi iz Zavoda Trajekt za kulturni prispevek) in Plečnikovo medaljo leta 2007 (soavtorstvo razstave Arhitekt Ilija Arnautović – socializem v slovenski v Moderni galeriji v Ljubljani), Zlato ptico leta 2010 (za socializacijo arhitekture in projektiranje), Zlati svinčnik leta 2010 (skupaj z Neno Gabrovec za prenovo Kina Šiške v Center urbane kulture).

Diplomirala je na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo in opravila podiplomski študij na Architectural Association School of Architecture v Londonu. Zaposlena je na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani kot docentka in nosilka predmeta Stanovanjske stavbe. S skupino kolegov je leta 2002 osnovala Zavod Trajekt, katerega projekti so naravnani k socializaciji arhitekture - širjenju znanja o arhitekturi in dvigu prostorske kulture v Sloveniji. V okviru Zavoda Trajekt je s kolegi pripravila več arhitekturnih razstav. Na področju raziskovanja večinoma deluje v interdisclipinarnih skupinah in se ukvarja s temami, ki so povezane z arhitekturnim oblikovanjem in zgodovino arhitekture. Na področju publicistike redno piše strokovne članke za revije Hiše, Oris ter spletni portal www.trajekt.org, kot urednica in so-urednica pa je uredila vrsto strokovnih publikacij. V okviru pedagoškega dela na ljubljanski Fakulteti za arhitekturo je sodelovala v večih pomembnih projektih: načrtovanju in izgradnji šolskih stavb v revnih predelih Johannesburga v Južnoafriški republiki (Knjižnica in učilnica l. 2010 in Večnamenska dvorana l. 2011 v Ithubi Skills College-u) ter izvedbi skupnih projektov seminarjev Viharnik: Dom za odskok - stanovanja za mlade (2013-14) in Leseni vrtci (2014-15) idr. Za delo je prejela nagrade kot so: Plečnikovo priznanje za študentsko delo leta 1998, Plečnikovo medaljo leta 2004 (skupaj s kolegi iz Zavoda Trajekt za kulturni prispevek) in Plečnikovo medaljo leta 2007 (soavtorstvo razstave Arhitekt Ilija Arnautović – socializem v slovenski v Moderni galeriji v Ljubljani), Zlato ptico leta 2010 (za socializacijo arhitekture in projektiranje), Zlati svinčnik leta 2010 (skupaj z Neno Gabrovec za prenovo Kina Šiške v Center urbane kulture).

 
doc. dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. ing. arh.

Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani, prodekan

Prodekan za gospodarske zadeve, Fakulteta za Arhitekturo, Univerza v Ljubljani in član izvršnega odbora Zveze društev arhitektov Slovenije. Njegovo predavanje združuje 15 letne izkušnje načrtovanja »za trg«, 5 letno poučevanje na programu Pravo in management nepremičnim (EPF) ter 3 letno na Fakulteti za arhitekturo (UL).

Prodekan za gospodarske zadeve, Fakulteta za Arhitekturo, Univerza v Ljubljani in član izvršnega odbora Zveze društev arhitektov Slovenije. Je prejemnik številnih nagrad, med ostalim Župančičeve nagrade za kulturne dosežke mesta Ljubljane za večnamenski objekt Šmartinka v Ljubljani (skupaj s prof. Milošem Florijančičem), Plečnikove medalja za Mestno knjižnico Grosuplje (skupaj s prof. Milošem Florijančičem), leta 2013 za najboljšega pedagoga Fakultete za arhitekturo, Univerza v Ljubljani in Architizer A+Award, recreational buildings, public choice, New York, za projekt Rekonstrukcija Bloudkove velikanke leta 2014. Njegovo predavanje združuje 15 letne izkušnje načrtovanja »za trg«, 5 letno poučevanje na programu Pravo in management nepremičnim (EPF) ter 3 letno na Fakulteti za arhitekturo (UL). Gre za tri med seboj sorazmerno raznolike pristope, vsaj z vidika načina dela, a bo skušal v samem predavanju izpostaviti, da jih glede na slabe izkušnje nekritične tržne produkcije v letih 2005 – 2015 nujno potrebno vsebinsko in vrednostno povezati.

 
Matjaž Filipič

KF Finance, partner

Matjaž Filipič, od leta 2010Partner v družbi KF Finance, je magister ekonomskih znanosti ter pooblaščeniocenjevalec vrednosti podjetij in nepremičnin pri Slovenskem Inštitutu zarevizijo.

Matjaž Filipič, od leta 2010Partner v družbi KF Finance, je magister ekonomskih znanosti ter pooblaščeniocenjevalec vrednosti podjetij in nepremičnin pri Slovenskem Inštitutu zarevizijo. Pred tem je bil 7 let zaposlen v mednarodni svetovalno revizijskidružbi KPMG, kjer je več let vodil projekte finančnega svetovanja in takopridobil številne izkušnje na področju nakupov in prodaj podjetij, združitev,vrednotenja, skrbnih pregledov ter prestrukturiranja podjetij v Sloveniji terširši regiji. Karierno pot je začel v svetovalni družbi MLP v Hamburgu vNemčiji ter nadaljeval kot področni vodja kontrolinga v skupini Goodyear zaSlovenijo, Francijo in Anglijo.

 
Dr. Igor Pšunder

član uprave Moje naložbe pokojninske družbe d. d.

Dr. Igor Pšunder je član uprave Moje naložbepokojninske družbe d. d. in izredni profesor na Fakulteti za gradbeništvo,prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kjer predava predmetes področja ocenjevanja vrednosti pravic na nepremičninah in ekonomike gradbenihprojektov.

Dr. Igor Pšunder je član uprave Moje naložbepokojninske družbe d. d. in izredni profesor na Fakulteti za gradbeništvo,prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, kjer predava predmetes področja ocenjevanja vrednosti pravic na nepremičninah in ekonomike gradbenihprojektov. V šolskih letih 2006/07 in 2010/11 je gostoval na Gradbeni fakultetiUniverze v Zagrebu, kjer je bil na podiplomskem specialističnem programunosilec predmeta Vrednotenje nepremičnin. Je član Strokovnega sveta Slovenskegainštituta za revizijo, član Odbora sekcije pooblaščenih ocenjevalcev vrednostiter pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem za deloSlovenskega inštituta za revizijo. Bibliografija dr. Pšundra obsega čez 210bibliografskih enot, med drugim je soavtor znanstvene monografije, učbenika,izdanega v tujini, treh strokovnih monografij s področja ocenjevanja vrednostipravic na nepremičninah in ekonomike gradbenih projektov ter avtor ali soavtorveč znanstvenih in strokovnih objav v priznanih revijah v tujini in doma.

 
Luka Prebil

Vodja facility managementa, BTC, d.d.

Luka Prebil jeVodja facility managementa v družbi BTC, d.d. Je strokovnjak napodročju upravljanja z nepremičninami. Njegova specializacija je svetovanje inuvajanje procesov celostnega upravljanja nepremičnin ter razvoj novih storitevna področju upravljanja nepremičnin.

Luka Prebil jeVodja facility managementa v družbi BTC, d.d. Je strokovnjak napodročju upravljanja z nepremičninami. Njegova specializacija je svetovanje inuvajanje procesov celostnega upravljanja nepremičnin ter razvoj novih storitevna področju upravljanja nepremičnin.

 
mag. Tilen Smolnikar

vodja energetske prenove stavb, Ministrstvo za infrastrukturo

Tilen Smolnikar je vkabinetu ministra zadolžen za vodenje enega prioritetnih vladnih projektov,energetska prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti, poleg tega pavodi projektno pisarno za energetsko prenovo stavb.

Tilen Smolnikar je strokovnjak na področju projektiranja, inženiringa, vodenjaprojektov in svetovanja z več kot 10 letnimi izkušnjami na Slovenskemtrgu in v tujini. V karieri je vodil več projektivnih in inženirskih podjetij vSloveniji in tujini, med drugim tudi največje projektivno konzorcijsko podjetjev Sloveniji, ki pokriva vse storitve projektiranja od ideje in umeščanja vprostor, do izvedbe »projekta na ključ«. Izkušnje ima tudi z vodenjem večjihprojektov na področju gradbeništva in informatike. Tilen Smolnikar je vkabinetu ministra zadolžen za vodenje enega prioritetnih vladnih projektov,energetska prenova stavb v državni, občinski in zasebni lasti, poleg tega pavodi projektno pisarno za energetsko prenovo stavb.

 
Špela Zagorc

mag. prav. in manag. nepremičnin, doktorska študentka Evropske pravne fakultete

Špela Zagorc je bilaleta 2014 vključena v projektno skupino v podjetju NLB Propria d.o.o. zavzpostavitev ustrezne metodologije za podporo odločanju v povezavi zupravljanjem nepremičninskega portfelja družbe z opredelitvijo ključnih podlagza rešitve.

Špela Zagorc je bilaleta 2014 vključena v projektno skupino v podjetju NLB Propria d.o.o. zavzpostavitev ustrezne metodologije za podporo odločanju v povezavi zupravljanjem nepremičninskega portfelja družbe z opredelitvijo ključnih podlagza rešitve. V študijskem letu 2015/2016 je tudi izvoljena asistentka zapodročje Prava in managementa nepremičnin na Evropski pravni fakulteti. Ima zaključenštudij II. stopnje na Evropski pravni fakulteti z odlično oceno magistrskegadela z naslovom Odločanje v razumnem roku v postopku pridobitve gradbenegadovoljenja ter pohvalo Evropske pravne fakultete za nadpovprečno zaključnodelo. Trenutno ima vpisan doktorski študij Prava in managementa nepremičnin naEvropski pravni fakulteti. Aprila 2014 je skupaj s fakultetno ekipo pridobilanagrado ''Best memorial on behalf of the respondent'' na tekmovanjumednarodnega prava na International Court of Justice, Haag, Nizozemska.

 
Zmago Novak

Zavod Big, direktor

Zmago Novak je ena od osrednjih oseb slovenske kreativne industrije. Zavod Big, ki ga vodi, poznamo predvsem po reviji Hiše, Mesecu oblikovanja in Mestu oblikovanja.

Zmago Novak vodi Zavod Big, ki že leta izdaja revijo Hiše. Od leta 2003 zavod organizira tudi Mesec oblikovanja, festival poslovnih, oblikovalskih in arhitekturnih praks, usmerjenih v prihodnost, na katerem med drugim podeljujejo tudi različne oblikovalske nagrade, odpirajo razstave in organizirajo konference. Korak naprej je Mesto oblikovanja, ki se razvija v nekdanji tiskarni Mladinske knjige. Je izvrsten primer oživljanja opuščenih prostorov, ki ima kreativno vizijo prihodnosti.

Program

24. september 2015
8:30 - 9:20

Registracija udeležencev

9:20 - 9:30

Uvodni pozdravni nagovori

1. plenum: TRG, FINANČNE PRILOŽNOSTI, UPRAVLJANJE IN ENERGETIKA

9:30 - 10:15

Okrogla miza - Finančne priložnosti, ki jih v nepremičninski sektor prinaša energetika

V sodelovanju z Energetika.net


Gosti omizja:
Marjana Šijanec Zavrl, ZRMK
Iztok Kamenski, JUB
Boris Kočevar, Občina Piran
Peter Rijavec, arhitekt

Moderatorka: Andreja Šalamun, Energetika.net


10:15 - 10:45

Dejavniki odločanja pri opredeljevanju trajnostnega poslovanja z nepremičninami

Špela Zagorc, mag. prav. in manag. nepremičnin, doktorska študentka Evropske pravne fakultete

10:45 - 11:15

Regionalni vplivi, pregled trga, napovedi in priložnosti

Matjaž Filipič, KF Finance, d.o.o., partner

11:15 - 11:45

Nepovratna sredstva – priložnosti razpisa Obzorje 2020

Mateja Rudolf, RR & CO, direktorica

11:45 - 12:10

Odmor za mreženje in druženje

2. PLENUM: RAZVOJ

12:10 - 12:40

Prvi luksuzni hotel v Ljubljani

Predrag Milutinovič, Izvršni direktor projektiranja in gradnje nepremičnin, Delta Holding Real Estate, Srbija (predavanje bo potekalo v srbskem jeziku)

12:40 - 13:10

Oživljanje degradiranih območij in stavb ter njegova ekonomika - primer Dunaja


Franz Gruber, član upravnega odbora, BEHF Corporate Architects, Avstrija (predavanje bo potekalo v angleškem jeziku

13:10 - 13:30

Primer dobre prakse ponovne uporabe opuščenih prostorov v nove namene: Mesto oblikovanja v Ljubljani

Zmago Novak, Zavod Big, direktor


13:30 - 15:00

Odmor za kosilo (vključeno v kotizacijo)

3.PLENUM: PRODAJA, MARKETING IN TRENDI

15:00 - 16:00

Zaključevanje prodaje na področju nepremičnin

Metka Fehel Pal, Specialistka za zaključevanje prodajnih pogajanj

16:00 - 16:30

Primer iz prakse: prodaja hotelov v Sloveniji


Jacqueline Stewart, direktorica, Slovenia invest

16:30 - 17:15

Kako uspešno tržiti nepremičnine s pomočjo št. 1 poslovnega orodja na svetu Linkedin?

Brigita Lazar Lunder, MBA, svetovalka in predavateljica, Plan B+

17:15 - 17.45

Viharniki 01: Dom za odskok- stanovanja za mlade

Skupni projekt seminarjev Fakultete za arhitekturo UL

doc. mag. Anja Planišček, u.d.i.a.

17:45 - 18.20

Priložnost,proces in poslanstvo – vloga arhitekta pri razvoju nepremičninskih projektov

doc.dr. Matej Blenkuš, univ. dipl. ing. arh., Fakulteta za arhitekturo, Univerza vLjubljani, prodekan

21:00

Sprejem in druženje v klubu Paprika

25. september 2015

4. plenum: Nepremičninski razvoj mest in skupnosti

9:30 - 10:15

Nepremičninski razvoj slovenskih mest in skupnosti do 2050

Gosti:
mag. Janja Kreitmayer McKenzie, sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

mag. Miran Gajšek, Vodja oddelka za urejanje prostora, Mestna občina Ljubljana

Vesna Dragan, predstavnica kabineta, Ministrstvo za okolje in prostor

Zoran Veleski, direktor, Mreža nepremičnin

Moderator: mag. Robert Mulej, SBR d.o.o.

10:15 - 10:35

Razcvet nepremičninskega trga v evropskih mestih - kako gradijo pametna mesta

Blaž Golob, direktor, GoForSight inštitut

10:35 - 11:00

Pametno upravljanje nepremičnin


Luka Prebil, Vodja facility managementa, BTC, d.d.

11:00 - 11:30

Primeri uspešnega oživljanja opuščenih javnih prostorov

Alenka Korenjak, arhitektka in soustanoviteljica Kulturnega društva ProstoRož ter arhitekturne pisarne Kombinat arhitekti

11:30 - 12:00

Možni modeli financiranje energetske prenove

mag.Tilen Smolnikar, vodja energetske prenove stavb, Ministrstvo za infrastrukturo

VZPOREDNI PLENUM: VREDNOSTI NEPREMIČNIN

(veljatudi kot izpopolnjevalni seminar za sodne cenilce in izvedence)

Plenum poteka v dvorani Robert Scott

10: 15 - 11.45

Dileme pri ocenjevanju tržnih vrednosti nepremičnin

Jože Murko, predsednik združenja SICGRAS

11:45 – 12.00

Odmor

12.00 – 13.30

Analiza pogostih napak pri cenitvah

dr. Igor Pšunder, član uprave Moja naložba pokojninska družba d.d.

(Agregirane napake, ki temeljijo na več kot 100 poročilih; od najbolj trivialnih kot na primer nekonsistentnosti pri upoštevanju DDV do precej kompleksnih, na primer, zakaj WACC ni ustrezna metoda za določanje mere kapitalizacije pri nepremičninah)

Za cenilce - SICGRAS

Vzporedni izobraževalni modul za SODNE cenilce IN IZVEDENCE

petek, 25. september 2015
10:15 - 11:45
Zmote in dejstva pri ocenjevanju

Jože Murko, predsednik združenja SICGRAS

11:45 – 12.00
Odmor
12:00 - 13.30

Analiza pogostih napak pri cenitvah

dr. Igor Pšunder, član uprave Moja naložba pokojninska družba d.d.

Agregirane napake, ki temeljijo na več kot 100 poročilih; od najbolj trivialnih kot na primer nekonsistentnosti pri upoštevanju DDV do precej kompleksnih, na primer, zakaj WACC ni ustrezna metoda za določanje mere kapitalizacije pri nepremičninah

Po dogovoru z Združenjem SICGRAS in Ministrstvom za pravosodje RS se Nepremičninski razvojni forum upošteva kot izpopolnjevalni seminar za sodne izvedence in sodne cenilce gradbene stroke. Udeleženci na konferenci pridobijo potrdilo, ki ga skupaj s programom, kjer so navedene ure in strokovna vsebina, pošljejo na Ministrstvo za pravosodje RS. Za pridobitev priznanja jim bo moral njihovo navzočnost pisno potrditi organizator (na recepciji).

V skladu s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, bo Slovenski inštitut za revizijo pooblaščenim ocenjevalcem vrednosti udeležbo na Slovenskem nepremičninskem razvojnem forumu kot dodatno izobraževanje.

Za priznanje morajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti na Slovenski inštitut za revizijo dostaviti potrdilo o udeležbi in program posveta.

Kotizacija in prijava

Lokacija

Hotel Slovenija

Obala 33
6230 Portorož