Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2016

s posebnim poudarkom določitve plače pri napredovanju v nazive


23. februar 2016

od 9.00 do 14.40


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2016 bodo v celoti izvedena, vendar z zamikom pravice do višje plače, tako, kot je določala interventna zakonodaja letos!

Kako jih izvesti in kako določiti plačo ob premestitvi ali novi zaposlitvi ali pridobitvi višje stopnje izobrazbe, pa boste izvedeli na seminarju! Pridružite se nam.

Napredovanja morajo biti izvedena v letu 2016 pravilno, kar bo podlaga za izvedbo napredovanj, skladno z veljavno zakonodajo, tudi v naslednjih letih.

Kljub temu, da bodo zaradi interventne zakonodaje, ki velja v letu 2015 in letu 2016, javni uslužbenci pridobili pravice do plače iz naslova napredovanj s 1. aprilom 2015 šele s 1. decembrom 2015, so bila napredovanja v letu 2015 izvedena kot določa ZSPJS in Uredba.

Prav tako bo potrebno izvesti vse postopke v zvezi z napredovanji javnih uslužbencev v letu 2016, javni uslužbenci bodo prav tako napredovali s 1. aprilom 2016, zaradi interventne zakonodaje pa bodo šele s 1. decembrom 2016 pridobili pravico do višje plače iz naslova napredovanj.

Ste napredovanja pravilno izvedli, poznate celoten postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih v javnem sektorju?

Postopki bodo zaključeni sredi marca 2016 in javni uslužbenci bodo s 1. aprilom 2016 napredovali v višji plačni razred.


Program

Prva napredovanja javnih uslužbencev bodo 1. aprila 2016!
Pripravite se še pravočasno!

PRIJAVA

Prva napredovanja javnih uslužbencev bodo 1. aprila 2016!
Pripravite se še pravočasno!

PRIJAVA

Kaj boste izvedeli na seminarju?

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu na podlagi 17. a člena ZSPJS
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj ob spremembi delovnega mesta
 • Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev in seznanitev z oceno njihove delovne uspešnosti in omogoča odlične rezultate timskega dela

DODANA VREDNOST SEMINARJA –
praktični vodnik po napredovanju javnih uslužbencev!

Zakaj je seminar drugačen?

Posebej je to povezano s pridobitvami nazivov in upoštevanjem odločb o nazivih, ki so datirane pred aprilom 2015 in upoštevanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje na delovnem mestu s 1. aprilom, pri tem pa je potrebno še upoštevati tudi interventne ukrepe.

ŽELIM IZVEDETI VEČ!

Posebej je to povezano s pridobitvami nazivov in upoštevanjem odločb o nazivih, ki so datirane pred aprilom 2015 in upoštevanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje na delovnem mestu s 1. aprilom, pri tem pa je potrebno še upoštevati tudi interventne ukrepe.

ŽELIM IZVEDETI VEČ!

 • Zaradi načina predavanja, ki pojasni izvedbo zakonodaje skozi konkretne primere iz prakse.
 • Zaradi povezav z odgovori na vaša vprašanja s pojasnili pristojnega ministrstva, ki so dosegljiva na spletu.
 • Zaradi razlage sistema napredovanj, kot stimulativnega dela plačnega sistema in kot enega od njegovih ciljev.
 • Zaradi dodatka h gradivu, to je knjiga predavateljice, mag. Mojce Fon Jager, z naslovom Javni uslužbenec – napredovanje.

Interaktiven seminar!

 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo.
 • Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja v zvezi z:
  • določitvijo napredovalnega obdobja,
  • ravnanjem v primeru pritožbe na oceno,
  • ravnanjem v primeru spremembe delovnega mesta ali določitvijo plače ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, in upoštevanjem napredovanj v takih primerih
  • potekom napredovalnega obdobja in določitvijo ocene v primeru, ko javni uslužbenec preide k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.
 • Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti.


Pravne podlage:

 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 3. Zakonodaja o interventnih ukrepih
 
mag. Mojca Fon Jager

strokovnjakinja za napredovanja

Je magistra znanosti s področja kadrovskega managementa,izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področjanapredovanja javnih uslužbencev. Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravizakonodaje na področju novega plačnega sistema.

Seminar bo interaktiven, saj bomo na koncu vsa vprašanja, ki bodo poslana pred seminarjem, skupaj pogledali, predavateljica pa bo pripravila take odgovore, da se bodo lahko vsi udeleženci seznanili z rešitvami glede pravilne in zakonite izvedbe predpisov, s katerimi se srečujejo proračunski uporabniki v tem letu pri izvedbo napredovanj javnih uslužbencev.

Udeleženci boste prejeli tudi praktičen priročnik

JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE, avtorice mag. Mojce Fon Jager,

z e-zbirko odgovorov na najpogostejša vprašanja udeležencev seminarjev na temo izvedbe napredovanj v letu 2015.

Predavateljica

Kotizacija in prijava

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 3986- matična št. plačnika.

VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si