Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2016 bodo!

Na podlagi sedaj veljavne zakonodaje in sicer za vse javne uslužbence


28. januar 2016

od 9.00 do 14.40


LJUBLJANA, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2016 bodo v celoti izvedena, vendar z zamikom pravice do višje plače, tako, kot je določala interventna zakonodaja letos!

Kako jih izvesti in kako določiti plačo ob premestitvi ali novi zaposlitvi ali pridobitvi višje stopnje izobrazbe, pa boste izvedeli na seminarju! Pridružite se nam.

Napredovanja morajo biti izvedena v letu 2016 pravilno, kar bo podlaga za izvedbo napredovanj, skladno z veljavno zakonodajo, tudi v naslednjih letih.

Kljub temu, da bodo zaradi interventne zakonodaje, ki velja v letu 2015 in letu 2016, javni uslužbenci pridobili pravice do plače iz naslova napredovanj s 1. aprilom 2015 šele s 1. decembrom 2015, so bila napredovanja v letu 2015 izvedena kot določa ZSPJS in Uredba.

Prav tako bo potrebno izvesti vse postopke v zvezi z napredovanji javnih uslužbencev v letu 2016, javni uslužbenci bodo prav tako napredovali s 1. aprilom 2016, zaradi interventne zakonodaje pa bodo šele s 1. decembrom 2016 pridobili pravico do višje plače iz naslova napredovanj.

Ste napredovanja pravilno izvedli, poznate celoten postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih v javnem sektorju?

Postopki bodo zaključeni sredi marca 2016 in javni uslužbenci bodo s 1. aprilom 2016 napredovali v višji plačni razred.


Prva napredovanja javnih uslužbencev bodo 1. aprila 2016!

Pripravite se še pravočasno!

PRIJAVA

Prva napredovanja javnih uslužbencev bodo 1. aprila 2016!

Pripravite se še pravočasno!

PRIJAVA

Program

Kaj boste izvedeli na seminarju?

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu na podlagi 17. a člena ZSPJS
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj ob spremembi delovnega mesta
 • Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev in seznanitev z oceno njihove delovne uspešnosti in omogoča odlične rezultate timskega dela

DODANA VREDNOST SEMINARJA –
praktični vodnik po napredovanju javnih uslužbencev!

Posebej je to povezano s pridobitvami nazivov in upoštevanjem odločb o nazivih, ki so datirane pred aprilom 2015 in upoštevanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje na delovnem mestu s 1. aprilom, pri tem pa je potrebno še upoštevati tudi interventne ukrepe.

ŽELIM IZVEDETI VEČ!

Posebej je to povezano s pridobitvami nazivov in upoštevanjem odločb o nazivih, ki so datirane pred aprilom 2015 in upoštevanjem izpolnjevanja pogojev za napredovanje na delovnem mestu s 1. aprilom, pri tem pa je potrebno še upoštevati tudi interventne ukrepe.

ŽELIM IZVEDETI VEČ!

Interaktiven seminar!

 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo.
 • Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja v zvezi z:
  • določitvijo napredovalnega obdobja,
  • ravnanjem v primeru pritožbe na oceno,
  • ravnanjem v primeru spremembe delovnega mesta ali določitvijo plače ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, in upoštevanjem napredovanj v takih primerih
  • potekom napredovalnega obdobja in določitvijo ocene v primeru, ko javni uslužbenec preide k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.
 • Predstavljena bo tudi metoda, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti.


Pravne podlage:

 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 3. Zakonodaja o interventnih ukrepih

Seminar bo interaktiven, saj bomo na koncu vsa vprašanja, ki bodo poslana pred seminarjem, skupaj pogledali, predavateljica pa bo pripravila take odgovore, da se bodo lahko vsi udeleženci seznanili z rešitvami glede pravilne in zakonite izvedbe predpisov, s katerimi se srečujejo proračunski uporabniki v tem letu pri izvedbo napredovanj javnih uslužbencev.

 
mag. Mojca Fon Jager

strokovnjakinja za napredovanja

Je magistra znanosti s področja kadrovskega managementa,izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področjanapredovanja javnih uslužbencev. Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravizakonodaje na področju novega plačnega sistema.

Udeleženci boste prejeli tudi praktičen priročnik

JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE, avtorice mag. Mojce Fon Jager,

z e-zbirko odgovorov na najpogostejša vprašanja udeležencev seminarjev na temo izvedbe napredovanj v letu 2015.

Predavateljica

Kotizacija in prijava

VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

VAŠA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 3963- matična št. plačnika.