Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2016 bodo!

na podlagi sedaj veljavne zakonodaje in sicer za vse javne uslužbence!


10. december 2015

Od 9:00 do 14:40


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Napredovanja javnih uslužbencev v letu 2016 bodo v celoti izvedena, vendar z zamikom pravice do višje plače, tako, kot je določala interventna zakonodaja letos!


Kako jih izvesti in kako določiti plačo ob premestitvi ali novi zaposlitvi ali pridobitvi višje stopnje izobrazbe, pa boste izvedeli na seminarju! Pridružite se nam.

Napredovanja morajo biti izvedena v letu 2016 pravilno, kar bo podlaga za izvedbo napredovanj, skladno z veljavno zakonodajo, tudi v naslednjih letih.

Kljub temu, da bodo zaradi interventne zakonodaje, ki velja v letu 2015 in letu 2016, javni uslužbenci pridobili pravice do plače iz naslova napredovanj s 1. 4. 2015 šele s 1.12.2015, so bila napredovanja v letu 2015 izvedena kot določa ZSPJS in Uredba.

Prav tako bo potrebno izvesti vse postopke v zvezi z napredovanji javnih uslužbencev v letu 2016, javni uslužbenci bodo prav tako napredovali s 1. 4. 2016, zaradi interventne zakonodaje pa bodo šele s 1.12.2016 pridobili pravico do višje plače iz naslova napredovanj.

Ste napredovanja pravilno izvedli, poznate celoten postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih v javnem sektorju?

Tudi v letu 2016 bo potrebno izvesti ocenjevanje in z oceno bo potrebno seznaniti okoli 160.000 javnih uslužbencev. Na podlagi zbranih ocen bo potrebno pravilno izvesti postopke preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje vseh javnih uslužbencev.

Postopki bodo zaključeni sredi marca 2016 in javni uslužbenci bodo s prvim aprilom 2016 napredovali v višji plačni razred.

Udeleženci seminarja boste prejeli tudi praktičen priročnik Javni uslužbenec – napredovanje, v katerem boste našli napotke za preverjanje izpolnjevanja pogojev in izvedbo napredovanj vseh javnih uslužbencev, za katere je zakonska podlaga določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

Seminar je namenjen vsem direktorjem in vodjem, ki bodo izvajali ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v javnem sektorju, strokovnim in kadrovskim delavcem, ki bodo izvajali postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih, pa tudi vsem 160.000 javnim uslužbencem, ki bodo ocenjeni in bodo prejeli ocene na podlagi navedenih predpisov.Na seminarju prejmete tudi priročnik
JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE

z e-zbirko odgovorov na najpogostejša vprašanja udeležencev seminarjev na temo izvedbe napredovanj v letu 2015.Na seminarju prejmete tudi priročnik
JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE

z e-zbirko odgovorov na najpogostejša vprašanja udeležencev seminarjev na temo izvedbe napredovanj v letu 2015.


Program

SVOJA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

SVOJA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

Predavateljica

30. SEPTEMBER 2015
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje
 • napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu na podlagi 17. a člena ZSPJS
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj
 • ob spremembi delovnega mesta
 • Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev in seznanitev z oceno njihove delovne uspešnosti

KAJ BOSTE IZVEDELI NA SEMINARJU?

 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo.
 • Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja v zvezi z:
  • določitvijo napredovalnega obdobja,
  • ravnanjem v primeru pritožbe na oceno,
  • ravnanjem v primeru spremembe delovnega mesta ali določitvijo plače ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, in upoštevanjem napredovanj v takih primerih
  • potekom napredovalnega obdobja in določitvijo ocene v primeru, ko javni uslužbenec preide k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.
 • Predstavljena pa bo metoda SDI, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti.

Pravne podlage:

 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 3. zakonodaja o interventnih ukrepih
 
Mag. Mojca Fon Jager

strokovnjakinja za plačni sistem v javnem sektorju, še posebej za področje napredovanja javnih uslužbencev

Univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa, izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področja napredovanja javnih uslužbencev

Od konca leta 2001 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novega plačnega sistema. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet v letu 2002, uporabljati pa se je začel z obračunom avgustovske plače v letu 2008, po šestih letih pogajanj in usklajevanj med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Predavateljica odlično pozna način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev in bo podrobno pojasnila vse člene, ki določajo izvedbo ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred.

Poseben poudarek pa bo namenila tudi razlagi interventne zakonodaje, ki je v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 posegla tudi na področje napredovanja za 160.000 javnih uslužbencev.

Seminar za vse, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju

z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih!

Seminar za vse, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju

z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih!

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 213942-3942 matična št. plačnika.

Lokacija

Kotizacija in prijava

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.