Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2015


14. in 15. oktober 2015

Predstavitev dobrih praks: 16. oktober


Maribor, Slovenija

Hotel Habakuk

Z dobro prakso v vsako poslovno okolje

Temi letošnjega mednarodnega kongresa »Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2015« sta bili logistični principi v avtomobilski industriji in hladni verigi. Avtomobilska industrija je v organizaciji logistike naredila največ in koncepti, dognanja in dobre prakse, ki veljajo v tej panogi, so prenosljivi tudi v druga okolja.

Z vidika regulativ, tehnoloških in varnostnih zahtev je hladna veriga tehnološko in stroškovno najbolj zahtevna panoga. Tehnološki napredek je velik in tudi te rešitve so lahko za podjetja izven panoge zanimive.

Tudi tokrat smo na dogodku s priznanimi domačimi in tujimi strokovnjaki in managerji zelo konkretno obravnavali načine učinkovitega organiziranja transporta in logistike pri ponudnikih in uporabnikih logističnih storitev. Ključno spoznanje je bilo, da je logistika dejavnik, ki lahko podjetja naredi boljša in vitkejša, še posebej, ko se podjetja orientirajo na svoje ključne procese. Predstavljeni so bili tudi konkretni primeri, ko logist ni več samo prevoznik ali izvajalec hrambnih procesov, pač pa lahko opravlja tudi enostavnejše proizvodne operacije. Izpostavili smo tudi pomen standardov pri zagotavljanju učinkovite logistike ter spregovorili o perspektivi logistike in novih trendih.

V okviru kongresa smo podelili nagrado za življenjsko delo, ki jo je letos prejel nekdanji direktor BTC Logistični center, g. Janko Pirkovič. Mladi fantje inštituta INBOT pa so prejeli nagrado za najboljši razvojno-raziskovalni projekt s področja logistike. Nagrajencem iskreno čestitamo.

Vsem, ki ste bili z nami, se zahvaljujemo za prijetno druženje.

Se vidimo na naslednjem kongresu , aprila 2016 v Portorožu!


Organizatorja

"Vsako podjetje največ pozornosti posveča izdelavi in kakovosti svojega izdelka. Ker pa trg postaja vedno bolj globalen, vse več pozornosti namenjamo tudi temu, da so poti do kupca čim krajše, hitrejše in varne. S tem pridobimo dodatni čas za proizvodnjo kot tudi prihranimo denar, ki ga namenimo za to pot."

Marjan Trobiš, direktor, Boxmark Leather d.o.o.

"Vsako podjetje največ pozornosti posveča izdelavi in kakovosti svojega izdelka. Ker pa trg postaja vedno bolj globalen, vse več pozornosti namenjamo tudi temu, da so poti do kupca čim krajše, hitrejše in varne. S tem pridobimo dodatni čas za proizvodnjo kot tudi prihranimo denar, ki ga namenimo za to pot."

Marjan Trobiš, direktor, Boxmark Leather d.o.o.

Program

* Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.
14. OKTOBER 2015
12:30 - 12:40

Otvoritev kongresa in pozdrav organizatorja

Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja

12:40-13:15

Pozdravni nagovori

Dr. Peter Gašperšič, minister, Ministrstvo za infrastrukturo RS (vabljen)
Mag. Andrej Rihter, Pošta Slovenije, d.o.o.

Z DOBRO PRAKSO V VSAKO POSLOVNO OKOLJE

Moderatorja: prof. dr. Elen Twrdy, Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani in Robert Sever, GZS, Združenje za promet

13:15-13:45

S prilagoditvijo procesov do celovitih logističnih rešitev

Damijan Vajs, Pošta Slovenije, d.o.o.

13:45-14:15

Vloga in pomen standardov v mednarodni logistiki*

Francesco Stanislao Parisi, Mednarodno združenje špediterjev, FIATA

14:15-14:40

10 let Fakultete za logistiko v Celju

Izr. prof. dr. Bojan Rosi, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

14:40-15:00

Odmor za kavo in druženje

15:00-15:30

Država se predstavi: Kazahstan – priložnost za logiste*

Aziz Zhanbakiyev, Lomer Point Bridge, Kazahstan

15:30-16:00

Storitev dodane vrednosti v logistiki

Dragomir Matić, Luka Koper, d.d.

16:00-16:30

Pomen standardov pri vzpostavljanju učinkovite logistike - praktični primer skupnega avtomobilskega logističnega centra v zahodni Romuniji*

Kurt Leidinger, Schenker & CO AG

16:30-16:50

Odmor za kavo in druženje

16:50-17:20

Kako učinkovito prestrukturirati logistiko*

Herman Filz, DHL Global Forwarding, Avstrija

17:20-19:00

OKROGLA MIZA: Z ustvarjanjem dodane vrednosti v logistiki do učinkovitega poslovanja podjetja*

Okroglo mizo bo vodil: Jos Marinus, Evropsko logistično združenje (ELA)

Sodelujejo:
 • Herman Filz, DHL Global Forwarding
 • Klaus Holeczek, Skupina Odelo
 • Kurt Leidinger, Schenker & CO AG
 • Dragomir Matić, Luka Koper, d.d.
 • mag. Andrej Rihter, Pošta Slovenije, d.o.o.
 • Aziz Zhanbakiyev, Lomer Point Bridge

DRUŽABNI VEČER

20:00-

Družabni večer z večerjo


Podelitev nagrade za življenjsko delo s področja logistike| Skupna večerja | Zabavni program

15. OKTOBER 2015

LOGISTIČNI STANDARDI PRI PREVOZU ZDRAVIL

Moderator: Andrej Lukan, Krka, d.d.

9:00-9:05

Uvod

9:05-9:25

Validacijatransporta v distribuciji farmacevtskih izdelkov

Mag. Tomaž Kotnik, Krka, d.d.

9:25-9:45

Novosti in smernice pri izdelavi hladilnikov za prevoz zdravil*

Markus Dechering, Schmitz Cargobull AG, Nemčija
Bojan Miklavc, Schmitz Cargobull, d.o.o.

9:45-10:05

Novosti in smernice pri izdelavi hladilnikov za prevoz zdravil*

Dragan Đurđević, Ema d.o.o., Srbija

10:05-11:05

OKROGLA MIZA: Pomen in nuja standardizacije hladne verige

Sodelujejo:

 • Markus Dechering, Schmitz Cargobull AG
 • Dragan Đurđević, Ema, d.o.o.
 • Mag. Tomaž Kotnik, Krka, d.d.
 • Bojan Miklavc, Schmitz Cargobull, d.o.o.
 • Jure Thaler, Lotrič Meroslovje, d.o.o.


11:05-11:25

Odmor za kavo in druženje

UČINKOVITA ORGANIZACIJA LOGISTIKE V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Moderator: Dušan Bušen, Slovenski avtomobilski grozd GIZ ACS

11:25-11:30

Uvod

11:30-12:00

Storitve dodane vrednosti – logist lahko ponudi več kot samo prevoz in skladiščenje

Robert Gortnar, DSV Transport, d.o.o.

12:00-12:30

Logistični proces od proizvodnje do dostave na linijo kupca

Damjan Zupančič, TPV, d.d.

12:30-13:30

OKROGLA MIZA: Vloga uveljavitve koncepta standarda (uporabnik – prevoznik/dobavitelj) – »Pro Et Contra«

Sodelujejo:

 • Robert Gortnar, DSV Transport, d.o.o.
 • Damjan Zupančič, TPV, d. d.
13:30-14:45

Skupno kosilo

LOGISTIČNI STANDARDI V AVTOMOBILSKI INDUSTRIJI

Moderator: Rok Svetek, Adria Kombi, d.o.o.

14:45-14:50

Uvod

14:50-15:10

Logistični standardi v avtomobilski verigi – MMOG-LE

Andrej Zupančič, Cecomp, d.o.o.

15:10-15:30

Standardi kot pomemben element pri vzpostavljanju učinkovite logistike*

Erik Uyttendaele, Volvo Car Gent, Belgija

15:30-15:50

Vloga in pomen standardov za ponudnika logističnih storitev*

Francesco Stanislao Parisi, Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A., Italija

15:50-16:50
OKROGLA MIZA: Ali ima avtomobilska industrija res najvišje standarde in največje zahteve na področju logistike? Ali je čas tudi za druga področja gospodarstva?

Sodelujejo:

 • Francesco S. Parisi, Francesco Parisi Casa di Spedizioni S.p.A.
 • Erik Uyttendaele, Volvo Car Gent, Belgija
 • Andrej Zupančič, Cecomp, d.o.o.
16:50-17:10

Odmor za kavo in druženje

NAJBOLJŠI RAZVOJNO RAZISKOVALNI PRISPEVEK S PODROČJA LOGISTIKE OZ. OSKRBOVALNIH VERIG

17:10-17:20

Uvod

17:20-17:40

Upravljanje z inovativno dejavnostjo

Andrej Božič, Steklarna Hrastnik, d.o.o.

17:40-18:20

Podelitev nagrade in predstavitev prejemnika nagrade

18:20-18:30

Sklepi kongresa

16. OKTOBER 2015
9:00-13:00

PREDSTAVITEV IN OGLEDI DOBRIH PRAKS

 • Ogled podjetij Boxmark Leather, d.o.o. in Talum, d.d. (ogled 1)
 • Ogled sodobnega skladišča nevarnega blaga (ADR) logističnega podjetja F.A. MAIK (ogled 2)

PREDAVATELJI

 
Francesco Stanislao Parisi

Mednarodno združenje špediterjev, FIATA

Predsednik

 
Aziz Zhanbakiyev

Lomer Point Bridge

Vodja poslovnega razvoja

Predstavitev Kazahstana kot glavne tranzitne države med Azijo in Evropo ter logistične napovedi 2016-2025.

 
Dragomir Matić

Luka Koper, d.d.

Predsednik uprave

Storitevdodane vrednosti v logistiki ali kako je Luka Koper postala drugonajvečje avtomobilsko pristanišče v Sredozemlju


Ko si kupimo nov avtomobil običajno prav nič ne razmišljamo o tem, kako je prispel na kraj, kjer smo ga prevzeli. Če gre za kakšno japonsko znamko avtomobila v Sloveniji, je ta skoraj zagotovo prišel z ladjo in je bil še nedavno, morda le kakšen dan pred tem, ko smo ga prevzeli, parkiran v koprskem pristanišču. Če gre za avtomobil evropske znamke, pa se je do Luke Koper najverjetneje pripeljal z vlakom, od tu do prodajnega salona pa na kamionu za prevoz avtomobilov.

Prve izkušnje s pretovorom avtomobilov si je Luka Koper nabirala že pred več kot štiridesetimi leti. Prelomnica pri sodobnem načinu pretovora avtomobilov v Luki Koper je bil april leta 1990. Od prvih nekaj tisoč avtomobilov letno se zdaj preko Kopra prepelje več kot pol milijona osebnih vozil. Vzporedno z rastjo prometa z avtomobili se je prav zaradi multi-disciplinarnosti (Luka Koper upravlja 12 različnih terminalov) ves čas prilagajalo storitve, razvijalo infrastrukturo in prilagajalo ponudbo, ki je odgovarjala sprotnim zahtevam, standardom ter specifičnim in zelo zahtevnim potrebam kupcev v tem segmentu.

 
Kurt Leidinger

Schenker & Co AG

Izvršni direktor

Podjetje DB Schenker je združilo kompleksne logistične operacije dveh velikih avtomobilskih dobaviteljev prvega reda pod eno streho, in sicer v novem logističnem centru v Aradu v zahodni Romuniji. Za oba je značilna velika kompleksnost logističnih dejavnosti, potrebnih za nabavo surovin in oskrbo proizvodnje dobaviteljev, pa tudi za skladiščenje končnih izdelkov in dostavo kupcem –proizvajalcem originalne opreme po Evropi. Ta logistična platforma deluje pod okriljem stabilizacijsko-pridružitvenega procesa na področju rešitev za avtomobilsko industrijo pri podjetju DB Schenker. Na voljo ima dovolj možnosti za širitev, da lahko pritegne še druge dobavitelje na tem območju. Prispevek se bo osredotočal na nastanek in razvoj tega projekta, njegove najbolj pereče izzive in obseg njegovih storitev.

 
Herman Filz

DHL Global Forwarding

Izvršni direktor za vzhodno Evropo in Izrael

V uvodnem delu predstavitve bo predstavljeno, kaj splohpomeni učinkovita logistika in kako jo je mogoče doseči. V nadaljevanju pa bomoslišali, kakšne pristope in izkušnje ima DHL pri prestrukturiranju logistike inna primerih preverili, kako nenehne izboljšave in izvajanje nekaterihstandardov vplivajo na sam proces.

 
Mag. Tomaž Kotnik

Krka, d.d.

Vodja Oddelka za tehnično zagotavljanje kakovosti in validacije

Validacijatransporta v distribuciji farmacevtskih izdelkov

Proces distribucije farmacevtskih izdelkov je zahteven in mora biti nadzorovan skozi celotno oskrbno verigo. Ustrezni temperaturni pogoji morajo biti zagotovljeni tudi med transportom. Le-te se preverja z mappingom (merjenje porazdelitve temperature), s čimer dokažemo, da je:

 • v praznem transportnem vozilu na prostem zagotovljeno vzdrževanje predpisane temperature ne glede na letni čas (poletje, zima), kar imenujemo statični mapping,
 • v polno naloženem transportnem vozilu (vsaj 80% zasedenost s tovorom) zagotovljeno vzdrževanje predpisane temperature ne glede na zunanje pogoje okolja (dolžina transportne poti, število razkladov/odpiranj vrat), letni čas (poletje, zima) in postavitev tovora v času trajanja transporta, kar imenujemo dinamični mapping,
 • merilna oprema za stalno spremljanje temperature nameščena na kritičnih mestih.

Predstavljeni bodo predpogoji za izvedbo mappinga, sama izvedba mappinga, obdelava izmerjenih podatkov in kriteriji ustreznosti.

 
Robert Gortnar

DSV Transport, d.o.o.

Generalni direktor

Skozi predavanje boste spoznali delovanje družbeDSV (globalno in lokalno), poudarek pa bo na predstavitvi dela in izkušenj z avtomobilsko industrijo. Konkretno bo predstavilsodelovanje z Revozom, oz kakšen servis DSV nudi na dodatnih storitvahRevozovega dobavitelja stekel Pilkingtona (NSG Group).

 
Andrej Zupančič

Cecomp, d.o.o.

Vodja kakovosti

Logistični standardi v avtomobilski verigi 'MMOG-LE'

Logistika je veda, ki v današnjem času vedno bolj pridobiva na pomenu. Da bi logistične procese v podjetju lažje obvladovali in jih razvijali, nam pri tem pomaga logistični standard MMOG/LE. MMOG/LE je orodje, ki nam omogoča, da postavimo proces v skladu najboljšimi poslovnimi praksami in ključnimi zahtevami kupcev, ki so: avtomatska integracija naročil EDI v ERP sistem, planiranje kapacitet, spremljanje in sledenje materialov v tekoči proizvodnji, uporaba bar kode v vseh točkah procesa, najava in pošiljanje elektronskih dobavnic ter računov in komunikacija s poddobavitelji. Standard nas vodi skozi posamezne procese in je orodje, ki nam pomaga da postavimo proces in ga nenehno izboljšujemo s pomočjo stalnega samoocenjevanja po standardu MMOG/LE. Rezultat samoocenjevanja so GAP analize na osnovi katerih definiramo ukrepe (doseganje izboljšav procesov), prioritete, izvajalce posameznih ukrepov, stroške, ki so pri tem nastali. MMOG/LE je orodje, ki omogoča, da nadgradimo logistične procese v podjetju in postanemo A dobavitelj pri kupcih.

 
Damjan Zupančič

TPV, d.d.

Direktor logistike

Logistični proces odproizvodnje do dostave na linijo kupca

V predavanju vam bom s ciljem 'iz prakse za prakso' predstavil logistične procese, postopke in standarde, ki veljajo v avtomobilski industriji. Vse gre s ciljem minimizacije stroškov ter standardizacijo postopkov v celotni verigi, kar končnemu kupcu zagotavlja visok nivo varnosti in zanesljivosti oskrbe ter poslovanje z minimiziranimi zalogami ali celo brez zalog. Gre za partnerski odnos, visok nivo zaupanja in neprestano sodelovanje, zajema pa področja od načrtovanja logistike, izračuna lastne cene logistike, pakiranja v standardno povratno embalažo, skladiščenje, EDI izmenjavo podatkov, E-dobavnice, E-fakture, planiranje proizvodnje, standarde etiketiranja, sledljivosti in sledenje, transporte, posebne postopke dobav – na linijo kupčeve proizvodnje. Fokus katerega je vseskozi potrebno slediti je na visokem nivoju zaupanja, strokovnosti, visoki stopnji informatizacije procesov, zavedanju in angažiranju zaposlenih, poznavanju novosti na trgu in zahtev ter standardov ključnih OEM proizvajalcev. Zahteve se postopoma prenašajo vse nižje in nižje po verigi dobaviteljev.

NAGRADE

NAJBOLJŠI RAZVOJNO-RAZISKOVALNI IN PODJETNIŠKO-APLIKATIVNI PROJEKT S PODROČJA LOGISTIKE ZA LETO 2015

Slovensko logistično združenje je že tretjič razpisalo natečaj za »najboljši razvojno-raziskovalni in podjetniško-aplikativni projekt s področja logistike«, ki ga je letos prejel INBOT, MEDNARDONI INŠTITUT ZA ROBPOTIKO PTUJ za projekt AVTOMATIZACIJA TRANSPORTA OBDELOVANCA MED FAZAMI PROIZODNJE.

Cilj projekta je zasnovati avtonomnega robota, ki spremeni obstoječo proizvodno linijo v avtomatizirano brez potrebe po menjavi strojev in je cenovno dostopen. Gre za uporab več robotskih platform, ki skrbijo za manipulacijo obdelovanca med obdelovalnimi stroji.

Robot je mobilna platforma, ki se avtonomno giblje v prostoru in opravlja naloge, ki jih izda centralni računalnik. Je popolnoma električna platforma z lastnim virom napajanja in krmiljem. Za manipulacijo z obdelovanci skrbi ena ali dve robotski roki pritrjeni na robota. Za premikanje v katerokoli smer brez rotacijskega zavijanja, robot uporablja omni kolesa. Za orientiranje v prostoru, robot uporablja lasersko mapiranje, kar eliminira potrebo po predelavi tal. Centralni računalnika je samostojna enota, ki skrbi za dodeljevanje nalog robotom. Obdelovalni stroji centralnemu računalniku vračajo informacije o stanju. Na podlagi dobljenih informacij, centralni računalnik optimalno dodeli naloge robotom za najučinkovitejšo opravljanje naloge.

Novost je, da rešitev avtomatizira proizvodnjo brez potrebe po prestavljanju ali menjavi obdelovalnih strojev in predelavi tal. Zaradi univerzalne zasnove je rešitev uporabna tudi v skladišču ali v kombinaciji skladišča in proizvodnje hkrati.

Z izdelanim prototipom so se udeležili svetovnega tekmovanja RoboCup 2015 na Kitajskem, kjer so tekmovali v industrijski logistični ligi in zasedli odlično 4. mesto.

Igor Žula, predsednik SLZ (levo), člani INBOT (sredina), prof. dr. Stane Božičnik, predsednik komisije (skrajno desno)


Zmagovalec bo nominiran za nagrado European Gold Medal in Logistics & Supply Chain Awards 2016, ki jo podeljuje Evropsko logistično združenje ELA v katerega je včlanjen SLZ.

Na natečaj se lahko prijavijo podjetja in razvojno-raziskovalne organizacije, ki so v obdobju zadnjih 5 let izvedle znanstveno raziskovalni in/ali podjetniško aplikativni projekt s področja logistike, ki je inovativen in primeren za predstavitev širši javnosti.

Naj bodo vaši dosežki vidni - vabljeni k prijavi na razpis za leto 2016.

Več informacij

Nagrajujemo dosežke v logistiki | Spodbujamo ambicioznost in nove ideje |Ustvarjamo poslovne priložnosti | Bodite del razvojne zgodbe tudi vi!

Nagrajujemo dosežke v logistiki | Spodbujamo ambicioznost in nove ideje |Ustvarjamo poslovne priložnosti | Bodite del razvojne zgodbe tudi vi!

O KONGRESU SO POVEDALI ...

»Že leta predstavlja logistični kongres enega od stebrov strokovnega druženja, katerih se udeležujem v Sloveniji, kot tudi mednarodno. Kongres vključuje vsako leto najbolj aktualne teme s področja logistike, kot tudi vpliva na ostale poslovne funkcije družb. Skrbno izbrane teme vključujejo tako teoretična kot praktična znanja. Na njem je mogoče s priznanimi domačimi, kot mednarodnimi strokovnjaki iz akademskega in gospodarskega sveta izmenjati izkušnje ter ideje.
Izpostavil bi pa tudi zorni kot druženja in mreženja, kjer se v sproščenem vzdušju porajajo, tako nove poslovne priložnosti, kot tudi tkejo dolgoročne poslovne in prijateljske vezi.«


Aleš Lampret, vodja logistike, Kemofarmacija, d.d. in Logist leta 2014
»Logističnega kongresa sem se lani v Laškem udeležil prvič. Zelo pozitivno me je presenetil s širino in kakovostjo obravnavanih tem, katere posredno ali neposredno vplivajo na učinkovitost logističnih storitev. Udeležbo priporočam vsem, ki želijo v globino spoznati prepletenost logistike z ostalimi poslovnimi funkcijami in njihov medsebojni vpliv na večjo uspešnost poslovanja družbe in dvig zadovoljstva njenih poslovnih partnerjev.«

Leon Korošec, član uprave, Elan, d.o.o.

Lokacija

Hotel Habakuk, kongresni center

Pohorska ulica 59
2000 Maribor

Telefon: 02 300 81 00
Faks: 02 300 81 28


E-pošta: habakuk@termemb.si


Spletna stran: www.hotel-habakuk.si