Napredovanja javnih uslužbencev bodo!

Odgovori na dileme in vprašanja


30. september 2015

Od 9:00 do 14:40


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Napredovanja javnih uslužbencev morajo biti izvedena v skladu z veljavno zakonodajo, kar je pomembno za pravilnost izvedbe napredovanj v letu 2016!

Napredovanja morajo biti izvedena pravilno v letu 2015, da bodo lahko tudi v naslednjih letih izvedena v skladu z veljavno zakonodajo!

Kljub temu, da zaradi interventne zakonodaje javni uslužbenci še niso dobili pravice do plače iz naslova napredovanj v letu 2015, so bila napredovanja v letu 2015 izvedena.

Ste pravilno izvedli, poznate postopek in način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev?

Tudi v letu 2015 je bilo izvedeno ocenjevanje in bilo je potrebno seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. Na podlagi zbranih ocen je bilo potrebno pravilno izvesti preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev.
Postopki so bili zaključeni v sredini marca in javni uslužbenci so s prvim aprilom napredovali v višji plačni razred.

Udeleženci seminarja boste prejeli tudi praktični priročnik Javni uslužbenec – napredovanje, v katerem boste našli napotke za preverjanje izpolnjevanja pogojev in izvedbo napredovanj vseh javnih uslužbencev, za katere je zakonska podlaga določena v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju in v Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.

Seminar je namenjen vsem direktorjem in vodjem, ki so izvajali ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v javnem sektorju, strokovnim in kadrovskim delavcem, ki so izvajali postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje zaposlenih, pa tudi vsem 160.000 javnim uslužbencem, ki so bili ocenjevani in so prejeli ocene na podlagi navedenih predpisov.Na seminarju prejmete tudi priročnik
JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE

z e-zbirko odgovorov na najpogostejša vprašanja udeležencev seminarjev na temo izvedbe napredovanj v letu 2015.Na seminarju prejmete tudi priročnik
JAVNI USLUŽBENEC - NAPREDOVANJE

z e-zbirko odgovorov na najpogostejša vprašanja udeležencev seminarjev na temo izvedbe napredovanj v letu 2015.


Program

30. SEPTEMBER 2015

Predavateljica

 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s področja napredovanja (ZSPJS) – poglavje
 • napredovanje, s poudarkom na pravnem varstvu na podlagi 17. a člena ZSPJS
 • Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 • Odgovori na najbolj pogosta vprašanja glede napredovanj in upoštevanja napredovanj
 • ob spremembi delovnega mesta
 • Predstavitev metode, ki omogoča ocenjevalcem lažje ocenjevanje javnih uslužbencev in seznanitev z oceno njihove delovne uspešnosti

KAJ BOSTE IZVEDELI NA SEMINARJU?

 • Kako pravilno izvesti postopke ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na podlagi veljavne zakonodaje, to sta Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS in Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede.
 • Kako na pravilen način upoštevati veljavno interventno zakonodajo.
 • Predstavljeni bodo konkretni primeri in odgovori na vprašanja v zvezi z:
  • določitvijo napredovalnega obdobja,
  • ravnanjem v primeru pritožbe na oceno,
  • ravnanjem v primeru spremembe delovnega mesta ali določitvijo plače ob prehodu na drugo delovno mesto, ki je v višjem tarifnem razredu, in upoštevanjem napredovanj v takih primerih
  • potekom napredovalnega obdobja in določitvijo ocene v primeru, ko javni uslužbenec preide k drugemu delodajalcu v javnem sektorju.
 • Predstavljena pa bo metoda SDI, ki vam bo v pomoč pri seznanjanju javnih uslužbencev z oceno njihove delovne uspešnosti.

Pravne podlage:

 1. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
 2. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
 3. zakonodaja o interventnih ukrepih
 
Mag. Mojca Fon Jager

strokovnjakinja za plačni sistem v javnem sektorju, še posebej za področje napredovanja javnih uslužbencev

Univerzitetna diplomirana sociologinja in magistra znanosti s področja kadrovskega managementa, izvajalka seminarjev o plačnem sistemu v javnem sektorju, še posebej s področja napredovanja javnih uslužbencev

Odkonca leta 2001 je sodelovala pri pripravi zakonodaje na področju novegaplačnega sistema. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju je bil sprejet v letu2002, uporabljati pa se je začel z obračunom avgustovske plače v letu 2008, pošestih letih pogajanj in usklajevanj med Vlado Republike Slovenije inreprezentativnimi sindikati javnega sektorja.

Predavateljicaodlično pozna način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev zanapredovanje javnih uslužbencev in bo podrobno pojasnila vse člene, ki določajoizvedbo ocenjevanja in preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnihuslužbencev v višji plačni razred.

Posebenpoudarek pa bo namenila tudi razlagi interventne zakonodaje, ki je v letih2011, 2012, 2013 in2014 posegla tudi na področje napredovanja za 160.000 javnih uslužbencev.

SVOJA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

SVOJA VPRAŠANJA NAM LAHKO POŠLJETE ŽE VNAPREJ!
Vprašanja pošljite po e-pošti: izobrazevanje@planetgv.si, predavateljica pa vam bo nanje odgovorila na seminarju.

Kotizacija in prijava

Seminar za vse, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju

z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih!

Seminar za vse, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju

z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih!

Lokacija

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeleženci lahko v času poteka izobraževanja brezplačno parkirate na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.