15. konferenca
Izobraževalni management 2015

Sodobna orodja za razvoj človeškega intelektualnega kapitala


22. oktober 2015


Bled, Slovenija

Hotel Astoria

Tradicionalno srečanje strokovnjakov za izobraževalni management s TOP 10 Izobraževalni management 2015


6 dobrih razlogov za obisk konference:


  1. Konferenca Izobraževalni management je edino strokovno srečanje strokovnjakov za izobraževalni management v slovenskem prostoru
  2. Vsako leto prinaša sveže pristope na področju izobraževalnega managementa
  3. Predstavlja in prenaša dobre prakse
  4. Nagrajujemo najbolje skrbnike znanja v slovenskem prostoru
  5. Zagotavlja vam bogato strokovno gradivo, revijo HRM, v katerega se lahko vračate po znanje
  6. Nudi vam izvrstno priložnost za srečanje in druženje z vašimi kolegi


Program

22. OKTOBER 2015
8:30 - 9:00

Sprejem udeležencev

9:00 - 9:15

Otvoritev konference

SODOBNA ORODJA ZA RAZVOJ ČLOVEŠKEGA INTELEKTUALNEGA KAPITALA
9:15 - 9:45

Trendi na področju razvoja človeškega intelektualnega kapitala

Matej Mrak, Pedersen & Partners

9:45 - 10:15

Načrtovanje razvoja človeškega intelektualnega kapitala

Ivana Kranjčević, Microsoft, d.o.o.

10:15 - 10:45

Odmor za kavo in druženje

KAKO EU SPODBUJA RAZVOJ ČLOVEŠKEGA INTELEKTUALNEGA KAPITALA
10:45 - 11:15

11 prioritetnih področij razvoja gospodarstva in zaposlenih z vidika perspektive razvoja EU 2014-2020

Nives Fortunat Šircelj, svetovalka za razvoj kadrov
Meta Ponebšek, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

11:15 - 11:30

Ali starost definira delovno učinkovitost in pripravljenost na vseživljenjsko učenje - primer dobre prakse Iskra Releji, d.d.

Boštjan Plaznik, Iskra Releji, d.d., Makole

11:30 - 12:30

Skupno kosilo

DELAVNICA - Rešujemo izzive, s katerimi se srečujete izobraževalni managerji!
12:30 - 14:00

»Design Thinking«: Kreativno reševanje izzivov

Dr. Rok Stritar, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

14:00 - 14:20

Odmor za kavo in druženje

INOVATIVNE POTI ZA RAZVOJ ČLOVEŠKEGA INTELEKTUALNEGA KAPITALA
14:20 - 15:00

Dvig motivacije za e-izobraževanje pri zaposlenih (novi trendi v e-izobraževanju ǀ igrifikacija)

Jani Braune, ETI, d.d.

Boštjan Jarc, B2, d.o.o.

15:00 - 15:30

Inteligenca timov - največja skrita zaloga človeškega kapitala v organizacijah

Dani Polajnar, Teambuilding akademija
15:30 - 16:00

Odmor za kavo in druženje

PREIZKUSITE SAMI!
16:00 - 17:30

»Harmonija strun«
Spoznajte moč človeškega intelektualnega kapitala v timu!
Teambuilding akademija

PRIZNANJA TOP 10 IZOBRAŽEVALNI MANAGEMENT 2015
17:30 - 17:50

Razglasitev dobitnikov priznanj TOP 10 Izobraževalni management 2015 in 4 najobetavnejših organizacij, ki sistematično vlagajo v znanje

Preizkusite moč človeškega intelektualnega kapitala v živo na konferenci!

Na konferenci pričakujte delovno vzdušje! Skupaj se bomo lotili izzivov s področja izobraževalnega managementa,
tudi sami pa boste lahko preizkusili, kakšno moč ima človeški intelektualni kapital.

Preizkusite moč človeškega intelektualnega kapitala v živo na konferenci!

Na konferenci pričakujte delovno vzdušje! Skupaj se bomo lotili izzivov s področja izobraževalnega managementa,
tudi sami pa boste lahko preizkusili, kakšno moč ima človeški intelektualni kapital.

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.

Benjamin Franklin

VEČ O RAZPISU TOP 10 NOMINACIJSKI OBRAZEC

Investiranje v znanje izplača najvišje obresti.

Benjamin Franklin

VEČ O RAZPISU TOP 10 NOMINACIJSKI OBRAZEC

Kotizacija in prijava

TOP 10 Izobraževalni management 2015

10 najboljših na področju izobraževanja in usposabljanja v slovenskem prostoru

Podeljujemo priznanja 10. najboljšim skrbnikom znanja in prepoznavamo 4 najobetavnejše organizacije, ki sistematično vlagajo v znanje!

Z razpisom TOP 10 Izobraževalni management prepoznavamo in nagrajujemo tista slovenska podjetja/organizacije, ki namenjajo posebno skrb rasti intelektualnega kapitala ter strateško investirajo v izpopolnjevanje znanja in usposabljanje zaposlenih.


Razpis je odprt do 1. oktobra 2015.

Investicija v znanje je najboljša naložba za uspešno prihodnost vaše organizacije in prinaša najvišje obresti!

 
Matej Mrak

Direktor slovenske podružnice Pedersen & Partners

V družbi je opravil več kot 100 uspešnih projektov tako na področju različnih finančnih storitev, svetovanja, tehnološkega področja, FMCG ter farmacije. Pred tem je vodil vodstvene funkcije tako v bančnem sektorju, hotelirstvu, proizvodni družbi, logistično-maloprodajnem in tehnološkem sektorju. Bil je direktor za kadre v Microsoft Slovenija.

 
Ivana Kranjčević

HR Manager, Microsoft

Ima 15-letne izkušnje na različnih področjih ravnanja z ljudmi pri delu.V Microsoftu je zaposlena od leta 2009 dalje, z začetkom na Hrvaškem kot HR Koordinatorin nadaljevanjem kariere na Češkem kot HR Strateški partner. V letu 2013 jeprevzela vodenje HRM managementa vSloveniji in v Albaniji.

 
Nives Fortunat Šircelj

Svetovalka za razvoj kadrov

Je strokovnjakinja za kadrovsko področje. Bila je med prvimi v Sloveniji, ki so zaposlene izobraževali s pomočjo EU sredstev in to področje zelo dobro pozna tudi danes, še posebej Evropski socialni sklad. V vlogi delodajalca in kot član raznih združenj sodelovala pri spreminjanju delovnopravne zakonodaje, spreminjanju poklicnih standardov.

 
Dr. Rok Stritar

Asistent za podjetništvo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani

Sodeluje pri večini podjetniških predmetih na fakulteti in je močno vpet v svetovanje na področju zgodnjega podjetništva, podjetniške rasti in razvoja novih izdelkov in storitev. Sodeluje v skupini, ki je leta 2007 v nam pripeljala dizajnerski pristop za reševanje ne kompleksnih nestrukturiranih poslovnih izzivov. Je ustanovitelj podjetja Kibuba d.o.o.

 
Jani Braune

Direktor področja za kadrovske, pravne in splošne zadeve, ETI Elektroelement d.d.

Je idejni oče in soavtor marsikatere implementirane IT rešitve na področju kadrov in splošnega poslovanja, kot so npr. aplikacije za vodenje letnih razgovorov, ocenjevanje delovne uspešnosti, e-izobraževanje ipd. Eden od njegovih novejših izzivov je, kako z e-izobraževanjem premagati nacionalne in jezikovne meje in kako še dodatno dvigniti motivacijo zaposlenih za e-izobraževanje.

 
Boštjan Jarc

Svetovalec za e-izobraževanje in predavatelj, B2 d.o.o.

Ukvarja se z raziskovanjem e-izobraževanja in povezavo med e-izobraževanjem, motivacijo zaposlenih in drugimi poslovnimi procesi. Aktivno sodeluje pri razvoju in izvedbi e-izobraževalnih programov za organizacije ter virtualnega učnega okolja eCampus.

 
Dani Polajnar

Ustanovitelj in direktor Teambuilding akademije

Že 15 let se ukvarja z raziskovanjem skupinske dinamike in komuniciranja. Je akreditiran svetovalec za sistem profiliranja timov Margerison-McCann TMSDI, nacionalni partner mednarodne trenerske mreže Harramach&Partners za Slovenijo in nosilec licence za izvajanje njihovih izobraževalnih programov s področja managementa.

Lokacija

Predavatelji na konferenci

Spoznajte sodobna orodja za razvoj človeškega intelektualnega kapitala!

Spoznajte sodobna orodja za razvoj človeškega intelektualnega kapitala!

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku.
Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (NLB, d. d. Ljubljana), sklic na št. 243908-3908-matična št. plačnika.

Hotel Astoria

Prešernova cesta 44
4260 Bled


Več informacij:
Planet GV

T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si