Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga


1. in 7. decembra 2016


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

Knjiga Recite mobingu ne

Udeleženci prejmete tudi

že drugo dopolnjeno izdajo knjige z nasveti o tem, kako prepoznati ter preprečiti mobing
RECITE MOBINGU NE

Obvladovanje psihičnega in čustvenega nasilja
s prilogami (dnevnikom za vodenje mobinga, vzorcem internega pravilnika o preprečevanju mobinga in seznamom institucij za pomoč žrtvam mobinga),

avtorice dr. Danijele Brečko

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: Bolje preprečiti kot zdraviti!

V primeru pojava mobinga je v organizaciji storjena nepopravljiva škoda. Zato se držimo reka: Bolje preprečiti kot zdraviti!

z usposabljanjem pridobite točke!


TOČKE ZA STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJA POOBLAŠČENCEV ZA PREPREČEVANJE MOBINGA


Po sistemu stalnega strokovnega izpopolnjevanja pooblaščencev za preprečevanje mobinga prinaša Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga 30 kreditnih točk. Je osnovno izobraževanje za pridobitev certifikata »Preizkušeni pooblaščenec za preprečevanje mobinga«.

Zaključni izpit za pridobitev certifikata

Zaključni izpit zajema teoretično in praktično preverjanje znanja. Teoretično znanje bomo preverili s pisnim preizkusom, praktično pa z vodenjem razgovora z domnevno žrtvijo mobinga.

Posameznik lahko opravlja izpit tudi brez predhodnega usposabljanja po predhodnem naročilu. Izpit brez predhodnega usposabljanja se opravlja pred komisijo.


DODATNE TOČKE PRAVILNIKA O STALNEM STROKOVNEM IZPOPOLNJEVANJU IN USPOSABLJANJU NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Program, ki spada pod programski sklop Organizacija dela in v celoti prinaša 20 točk, je bil potrjen na javnem razpisu s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na podlagi 4. člena Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu. Usposabljanje pooblaščencev za preprečevanje mobinga kot del omenjenega programa prinaša 10 točk v skladu z 11. členom pravilnika.